Raspored misa od 5. 6. do 12. 6. 2022.

RASPORED  TJEDNIH  MISA

DATUM    DAN  MISNA INTENCIJASAT
      05. VI. 2022.      PEDESETNICA DUHOVI+ Stanko i ob. Orlović  
ŽUPNA  
za obraćenje jedne obitelji  
na nakanu za ozdravljenje
7  
9,30  
11,30  
18,30
  06. Vi. 2022.    PONEDJELJAK Norbert  + Stjepan Premec    
+Josipa i Pavle Pintarić
7    
18,30
  07. VI. 2022.UTORAK   Robertna č. sv. Antunu za ozdravljenje    
+ Mirica, Stjepan i ob. Pankarić i Mesarov
7    
18,30
  08. VI. 2022.SRIJEDA   Medardona č. sv. Antunu za obitelj    
+ Vladimir Šajković
7    
18,30
  09. VI. 2022.ČETVRTAK Efremza duše u čistilištu    
zahvala sv. Antunu za primljene milosti
7    
18,30
  10. VI. 2022.PETAK Margareta+ Ante Dražić    
+ Sanja Viljevac, Pavao Magdić i ob. Sučić
7    
18,30
  11. VI. 2022.SUBOTA Barnabazahvala Srcu Isusovu, za zdravlje i za duše u čistilištu    
+ Anđela Toplak, ob. Berger i Alihodžić
7      
18,30
      12. VI. 2022.      PRESVETO TROJSTVO+ Antun, Franciska i Josip Žinić, ob. Mikulan i za duše u čistilištu  
ŽUPNA  
+ Zvonko i ob. Kovačević, Marica, Marijan i Nada Matijaković i Regina Dolački  
+ Anto i Mijo Ivković
7    
9,30  
11,30    
18,30