Raspored sv. misa od 4. 6. do 11. 6. 2023.

DATUM    DAN  MISNA INTENCIJASAT
      04. VI. 2023.        PRESVETO TROJSTVO+ Stanko i ob. Orlović  
ŽUPNA  
+ Antun Mendaš  
+ Ivan Juršetić
7  
9,30  
11,30
18,30
  05. VI. 2023.  PONEDJELJAK   BonifacijeZahvala M. B., na nakanu i za duše u čistilištu      
+ Ana i Branimir Dolenec
7      
18,30
  06. VI. 2023.UTORAK   Norbert+ Katarina Poldrugač    
+ Đuro, Jelena, Stjepan i Marija Balaško
7    
18,30
  07. VI. 2023.SRIJEDA   Robert+ Ivan i Nevenka Kovačić    
+ Antun, Barica i Martin Sabolić
7    
18,30
  08. VI. 2023.ČETVRTAK TIJELOVO+ Vlč. Ivan, Ana i ob. Barčanec i zahvala M. B.  
ŽUPNA – Bl. Alojzije Stepinac  
+ Stjepan Glavica
7  
9  
18,30
  09. VI. 2023.PETAK Efrem+ Rozalija Funjak    
+ Stjepan Ivanda i Boris Štrkalj
7    
18,30
  10. VI. 2023.SUBOTA  + Štefanija i Jože Novak  
+ Ana Sambol
7  
18,30
      11. VI. 2023.      10. nedjelja kroz godinu+ Andrija i Bara Dukarić, Marija Mohenski, Vinko i Katarina Škrobot  
ŽUPNA  
+ Vladimir, Katica i Stjepan Restek  
+ ob. Koprić i Đurakić

7    
9,30  
11,30
18,30