Krštenje

Krštenje

KRŠTENJE DJETETA

Krštenje je prvi, osnovni, temeljni sakramenat Crkve. Krist ga je ponudio svima da imaju život vječni, a potom, zajedno s evanđeljem, povjerio svojoj Crkvi, kad je apostolima naredio: "Idite i učinite sve narode mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga". Stoga je krštenje u prvom redu sakramenat one vjere kojom ljudi, prosvijetljeni milošću Duha Svetoga, odgovaraju Kristovoj blagovijesti.

ŠTO JE POTREBNO ZA KRŠTENJE VAŠEG DJETETA

Krštenje najavite oko mjesec dana prije  u župnom uredu. Krštenje je u župi Vašeg boravka, no ako imate želju krstiti dijete u drugoj župi, tada zamolite vlastitog  župnika pismenu dozvolu za krštenje u drugoj župi.

Krštenje djeteta obavezno prijavljuje jedan od roditelja u župnom uredu (ne telefonom).

 

Od dokumenata je potrebno donijeti:

•  Obiteljsku knjižicu roditelja.

•  Fotokopiju rodnog lista.

•  Za kumove potvrda o primljenim sakramentima (Krštenje, Prva Pričest, Krizma i ako su u braku da su crkveno vjenčani).

•  Za samo krštenje potrebna je krsna svijeća.

Krsna pouka
Krsna pouka održava se petkom prije druge i četvrte nedjelje u mjesecu u 17.30 sati u samostanskoj dvorani.

Krštenja u našoj župi su redovito subotom pod večernjom svetom misom u 18.30 sati te nedjeljom na župnoj misi u 11 sati.

krštenje 2 24.2.2012 18 46 11 2240x1488

Župni ured

Utorak, srijeda, četvrtak: 

 8.30 – 10.00 sati.

17.00 – 18.00 sati.

Petak i subota:

8.30 – 10.00 sati.

Nedjeljom, ponedjeljkom

i blagdanima ne uredujemo,

osim za hitne slučajeve.

Kontakt

Župa sv. Nikole biskupa

Franjevački trg 1,

40000 Čakovec

tel. 040/ 312 - 806

fax.040/ 310 - 315

e-mail adresa:

fra.cakovec@ofm.hr