Živi vjernički krugovi

Razmišljamo o ...

Ne idem u crkvu jer ja se ne molim kipovima 

(I.dio)

Uvod

Pogledajmo izbližega što sve ova tvrdnja, uzeta kao naslov, podrazumijeva. Prvo, podrazumijeva da je crkva (građevina kojom se rimokatolici služe kao bogoslužnim prostorom) mjesto na kojem se vjernici (rimokatolički kršćani) mole kipovima. Odnosno, štuju kipove (drvo, boju, pozlatu) kao božanstvo, umjesto Boga. Drugo, podrazumijeva da svi koji idu u crkvu su idolopoklonici, znači krivovjerci. Dosljedno tome, znači da su pravi vjernici oni koji ne idu u crkvu (na euharistiju u rimokatoličkim crkvama).

Ispravnost takvog postupanja kojeg donosi gore izrečena tvrdnja dalje se potkrjepljuje citatima iz Svetoga pisma (Biblije), npr. iz Knjige Izlaska: "Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi" (Izl 20, 4 - 5).

Nadalje, pogledamo li bogoslužne prostore rimokatoličkih crkava vidjet ćemo da u njima jesu kipovi Blažene Djevice Marije, blaženika i svetaca kao i njihovi slikovni prikazi na platnima ili zidovima. Pogledamo li ljude koji se mole u crkvi, oni uistinu dolaze pred kipove i mole se. Pogledamo li načine ophođenja u liturgiji prema prikazima BDM i svetaca a to je nošnje slika i kipova u procesijama kao i kađenje tamjanom, sve čini se upućuje na istinitost zaključka da oni koji idu u crkvu su idolopoklonici i krivovjerci. 

 

1. Sveto pismo

Čini se da navedeni citat iz Knjige Izlaska prokazuje kao idolopoklonicima rimokatolike i njihovu vjersku praksu čašćenja svetaca kao krivovjernom. I da je (rimokatolička) Crkva time zanemarila tj. izbacila ovu Božju zapovijed. Sveto pismo najbolje tumači samo sebe, zato nećemo posezati za tumačenjima izvan Božje riječi. Uzmimo iznova citat iz Knjige Izlaska: "Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi" (Izl 20, 4 - 5). Ova Božja zapovijeda govori o tome da čovjek ne smije praviti kipove ili slike onoga što je na nebu i zemlji i u vodi. Crkva praveći kipove i slike Gospodina, Djevice Marije, anđela i svetaca, čini se, direktno krši ovu zapovijed. Tumačimo li ispravno tu Božju zapovijed? Čitamo li Knjigu Izlaska dalje, dolazimo do poglavlja u kojem Gospodin daje upute Mojsiju kako će napraviti Kovčeg Saveza (Izl 25, 10 - 22). Gospodin ovako naređuje Mojsiju kako će napraviti poklopac Kovčega Saveza, odnosno Pomirilište: "Pomirilište napravi također od čistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol. Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta. Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad" (Izl 25, 17 - 19). 

koveg 2

Uzmemo li u obzir Božju zapovijed da čovjek ne pravi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu dolazimo do slijedećeg zaključka: Gospodin ili proturječi sam sebi, tj. svojoj zapovijedi ili mi pogrešno tumačimo tu njegovu zapovijed. Pošto Gospodin ne može biti sam sebi proturječan to znači da mi pogrešno tumačimo odnosno shvaćamo njegovu zapovijed. Kako shvatiti tu Božju zapovijed? Čitamo li dalje Sveto pismo dolazimo do Knjige Ponovljenog Zakona u kojoj nalazimo i ponovljenu ovu zapovijed ali i prošireno tumačenje: "Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Gospodin, Bog vaš, govorio isred ognja na Horebu, niste vidjeli nikakva lika, da se ne biste pokvarili te da ne biste pravili sebi kakva klesana lika, kipa muškoga ili ženskoga obličja, ni obličja kakve životinje što je na zemlji, ni obličja kakve ptice što pod nebom lijeta, ni obličja bilo čega što po zemlji gmiže, ni obličja kakve ribe što je u vodi pod zemljom i da se ne bi, kad digneš svoje oči prema nebu te vidiš sunce, mjesec i zvijezde - svu nebesku vojsku - dao zavesti da im se klanjaš i da im iskazuješ štovanje" (Pnz 4, 15 - 19). Dakle, Božja zapovijed se odnosi na to da se njegov lik ne prikazuje niti u kojem obliku čovjeka ili neke životinje.Izraelski narod boravio je Egiptu, na kulturološkom i civilizacijskom nivou koji je bio uvelike iznad onoga Izraelskog naroda. Egipatska kultura nosi snažno obilježje religioznosti a svećenstvo je imalo neizmjeran utjecaj i moć. I danas, u nama koji smo u 21. stoljeću, Egipatska civilizaciji budi divljenje. Egipatska božanstva prikazivana su kao muškarci i žene ili kao ljudska bića s glavama životinja npr.: Horus ima glavu sokola, Anubis glavu šakala (čaglja), Khnum glavu ovna, Sobek glavu aligatora i sl. Ponekad su prikazivani samo kao životinje npr. bog Apis u obliku bika (teleta).

anubis        horus    Sobek

                                                                                                                                                                                 

Mojsije izvodi Izraelski narod iz jedne takve civilizacije koji nosi u svojem sjećanju upravo slike tih božanstava, odnosno ideju da se božanstva prikazuje na taj način. U 32. poglavlju Knjige Izlaska čitamo kako je Aron na nagovor naroda izradio tele od zlatne kovine: " A narod, videći gdje Mojsije dugo ne silazi s brda, okupi se oko Arona pa mu rekne: 'Ustaj! Napravi nam boga, pa neka on pred nama ide! Ne znamo što se dogodi s tim čovjekom Mojsijem koji nas izvede iz zemlje egipatske.' 'Poskidajte zlatne naušnice što vise o ušima vaših žena, vaših sinova i vaših kćeri', odgovori im Aron, 'pa ih meni donesite.' Sav svijet skine zlatne naušnice što ih je o ušima imao i donese Aronu. Primivši zlato iz njihovih ruku, rastopi kovinu u kalupu i načini saliveno tele. A oni poviču: 'Ovo je tvoj bog, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske' " (Izl 32, 1 - 4). Aron je, po svemu sudeći, po uzoru na egipatskog boga Apisa izlio boga u obliku teleta/bika.

Apis bik

I na ovom primjeru vidimo da se spomenuta zabrana odnosi na prikazivanje Boga na način na koji su to radili poganski narodi, ne na općenito prikazivanje. Još jedno mjesto u Svetom pismu ide u prilog ovome netom rečeno. U Knjizi o Kraljevima čitamo izvještaje o uređenju hrama koji je podignut za vrijeme kralja Salomona. Unutrašnjost hrama bila je obilato urešena prikazima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova. Salomon je čak dao izgraditi 2 kipa kerubina koji će stajati na najsvetijem mjestu u hramu u tzv. Debiru. " U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata. Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga. I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina. Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga. Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu. I kerubine je obložio zlatom. Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova" (1 Kr 6, 23 - 29).

 

                                                   Salomonov hram

 

Nastavit će se....

 

 

 

 

Vijesti iz župe

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI - KORIZMA 2021

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI - KORIZMA 2021. U blagoslov idu svećenici bez pratnje...

Župni ured

Utorak, srijeda, četvrtak: 

 8.30 – 10.00 sati.

17.00 – 18.00 sati.

Petak i subota:

8.30 – 10.00 sati.

Nedjeljom, ponedjeljkom

i blagdanima ne uredujemo,

osim za hitne slučajeve.

Kontakt

Župa sv. Nikole biskupa

Franjevački trg 1,

40000 Čakovec

tel. 040/ 312 - 806

fax.040/ 310 - 315

e-mail adresa:

fra.cakovec@ofm.hr


Nalazite se ovdje: Naslovnica Ostalo Razmišljamo o ...