Mihovljan

Mihovljan

Mihovljan 020

 

Godine 1334. je prvi put bilo službeno zabilježeno da između Drave i Mure postoje župa i crkva „Sancti Michaëlis supra Chaktornyam“, od tada pa do danas jedina s tim titularom u čitavome kraju. Smještena je bila na povišenu mjestu da bude zaštićena od čestih poplava na ionako podvodnome, močvarnome tlu. Ni o crkvi, ni o župi, ni o naselju, koji su dugo bili označavani kao „Sveti Mihovil iznad Čakovca“, iz toga vremena ne zna se ništa. Po malo kamenih ostataka, pronađenih 1954.-55. godine, zaključuje se da su grofovi Celjski u XV. stoljeću tu sagradili lijepu, čak i raskošno lijepu crkvu u gotičkome stilu, ali od nje više nema „ni kamena na kamenu“ jer je pedesetih godina XX. stoljeća  čak i mjesto na kojemu se nalazila razrušeno i opeka je odvezena drugamo.

Danas se u Mihovljanu nalazi mala kapela sv. Mihovila i kapela sv. Ane u kojoj se svake nedjelje održava sveta misa.