Sveti Rok

Sveti Rok

Mihovljan i Rok 030

Godine 1681. strašna kuga harala je cijelim Međimurjem. U svojoj bijedi vjernici su se utekli zaštiti sv. Roka, te su na brežuljku, tada posve pustom i samotnom, 1686. godine podigli zavjetnu kapelu njemu u čast.

Na blagdan sv. Roka, 16. kolovoza, tu su svake godine pristizali hodočasnici iz cijelog Međimurja. Taj lijepi običaj još i danas traje. Najvjerniji su ostali hodočasnici iz Novakovca koji su zavjetovani sv. Roku i zbog toga se svake godine na blagdan sv. Roka prikazuje sv. misa na nakanu njihovog sela.

Budući da je u svojim počecima kapela bila premalena, župnik iz Mihovljana Ivan Dolar odlučio ju je proširiti i urediti što se i dogodilo između 1750. i 1760. godine. Tako je već postojećem svetištu dodao današnju lađu. lađa završava zidanim korom, koji stoji na dva stupa, a iznad kora je zvonik iz 1768. godine. Godine 1779. dozidana je sakristija sa sobicom na katu koja se danas koristi za potrebe vjeronauka. U crkvici postoje još dva sporedna oltara. Desno je oltar sv. Florijana i Sebastijana, a lijevo oltar sv. Mihovila arkanđela. Kapela je iznutra i izvana lijepo obnovljena tijekom 1968. i 1986. godine.

Svetu misu predvodi fra Anđelko Rakhel koji vodi duhovnu skrb o vjernicima filijale Novo Selo Rok.