RATNA BOLNICA DOBILA NOVO IME

 

Na devetnaestu  uočnjicu  stradanja grada Vukovara u Pastoralnom centru "Sveti Bono"  održan je znanstveno stručni skup  o stradanju vukovarske bolnice u ratu 1991. godine. Tom prigodom otkriveno je u bolničkom krugu i poprsje legendarnom zapovjedniku i kirurgu vukovarske bolnice dr. Juraju Njavro, koji je preminuo prošle godine. Od danas vukovarska Opća bolnica nosi naziv: "RATNA BOLNICA VUKOVAR 1991. – DR. JURAJ NJAVRO"

Simpozij, koji  se održao već  petu godinu uzastopno, organizirali su  Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca Domovinskog rata 90./91. i vukovarska Opća bolnica  imao je za cilj razmjenu znanja i iskustva  u liječenju bolesnika u potpunom ratnom okruženju.
Na tom skupu moglo se čuti kako je kroz vukovarsku bolnicu  prošlo 3 470 ranjenika  nad kojima je obavljeno više od 2 500 operacija. To u prosjeku  iznosi 20 na dan u nenormalnim uvjetima. Najmlađi ranjenik imao je šest i pol mjeseci, a najstariji 88 godina, rekao je dr. Zoran Aleksijević.
Između 80 i 90 bombi bačeno je svakodnevno na grad  iz neprijateljskih zrakoplova. U listopadu 1991. godine jedna je bomba, bačena iz neprijateljskog zrakoplova, probila sve katove na bolnici i završila u krevetu jednog bolesnika koji je ležao u podrumu a da nije eksplodirala!

Doktorica  Vesna Bosanac, ratna i poratna ravnateljica vukovarske bolnice, u svom je predavanju  zahtijevala da se u školske udžbenike uvede još više  tema o Domovinskom ratu. Pridodavši  kako je moguće da 40 posto ispitanika naše mladeži ne zna gdje je Ovčara?  
Dr. Andrija Hebrang, ratni ministar zdravstva, podsjetio je  kako su "uvjeti rada bili apsolutno neljudski, no zahvaljujući  osoblju u vukovarskoj bolnici tijekom okupacije spašeno je više tisuća života civila, bolesnika, ranjenika i svih onih koji su  našli utočište u bolnici kao stožeru obrane.

Posljedica pada bolnice u neprijateljske ruke značilo je moguću smrt oko 400 ranjenika koji su se u to vrijeme nalazili u bolnici. Ovčara je posljedica  pada bolnice, a  na njoj se dogodio najveći masovni zločin  nakon Hitlerove Njemačke, zaključio je dr. Andrija Hebrang.
Do sada su na Ovčari ekshumirani posmrtni ostaci 200 ljudskih  tijela, od kojih je identificirano 194. 64 ranjenika još uvijek se vode kao nestali! Neki smatraju da je tajnoviti peti autobus, kojim su prebacivani  ranjenici iz bolnice prema Ovčari, u gradu skrenuo prema pravoslavnom mjestu Negoslavci odakle je ponajviše granatirana bolnica.
Za njihovu se sudbinu još uvijek ništa ne zna!                                      

Vukovarska Opća bolnica "Dr. Juraj Njavro" trenutno je veliko gradilište.
Veći dio bolnice je obnovljen i u bolničkim prostorijama smješteni su najmoderniji suvremeni medicinski aparati.
Bolnici nedostaje još podosta stručnog kadra. Premalo je liječnika koji se odlučuju biti u službi čovjeka u vukovarskoj Općoj bolnici!

 

Objavljeno 20.11.2010., autor: fra Vjenceslav Janjić