LAURETANSKE LITANIJE

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!    
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo,                       moli za nas!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko, Božje milosti,
Majko prebistra,      
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva  
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,    
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,     
Zdravlje bolesnih,
Utočište grešnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,    
Kraljice mučenika,
Kraljice ispovjednika,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,
Kraljice franjevačkog reda,  moli za nas!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Gospodine!

Moli za nas sveta Bogorodice!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se!
Dopusti nama slugama svojim,
molimo, Gospodine Bože,
da se neprestano radujemo
duševnom i tjelesnom zdravlju
i da se slavnim zagovorom Blažene Marije,
vazda djevice,
izbavimo od sadašnje žalosti
i nauživamo vječne radosti!
Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!