NAŠI SVEĆENICI

 

 

 

fra Slavko Milić, župnik

 

Rođen sam 6.9.1967. u Livnu. Osnovnu školu završio sam u Kloštar Ivaniću, a nakon osnovne škole ušao sam u franjevačko sjemenište na Kaptolu te upisao klasičnu gimnaziju u Interdijecezanskoj klasičnoj gimnaziji na Šalati. Prve tri godine teološkog fakulteta završio sam u Zagrebu, a slijedeće tri godine na Teološkom institutu u Assizu gdje sam i diplomirao 24.6.1994. godine. Zaređen sam za svećenika 29. lipnja 1994. u zagrebačkoj katedrali.
Nakon ređenja vršio sam službu kapelana: tri godine u Klanjcu, tri godine u Cerniku kod Nove Gradiške i šest mjeseci u župi Kozari Bok u Zagrebu. U Koprivnici sam vršio službu župnika četiri i pol godine, a od 2006. do 2011. vršio sam službu župnika u župi Predragocjene Krvi Isusove u Kozari Boku u Zagrebu. Posljednjih šest godina djelovao sam u Osijeku: tri godine kao župnik u župi sv. Obitelji, te tri godine u službi gvardijana u samostanu sv. Križa u osječkoj Tvrđi. Od kolovoza ove godine djelujem kao župnik u župi sv. Josipa Radnika u Vukovaru.

 

 

 

 

 

 

fra Davor Filko, župni vikar

 

Rođen sam 17. travnja 1988. od oca Ivana i majke Ivančice u Hrvatskom Zagorju točnije u Požarkovcu, malom selu koje pripada župi Klanjec. Tu sam završio osnovnu školu. Nakon osnovne škole odlazim u Zagreb, u naše franjevačko sjemenište gdje upisujem Nadbiskupijsku klasičnu gimnaziju. Nakon završene srednje škole bio sam godinu dana u Rijeci na Trsatu gdje sam 2007. g. obukao franjevački habit. U jesen 2008. ponovno dolazim u Zagreb i počinjem studirati teologiju na KBF-u.  2012. položio sam svečane zavjete. 2013. bio sam zaređen za đakona te sam bio poslan na službu u Zagreb - Kozari Bok. 2014. zaređen sam za svećenika i dobio prvu svećeničku službu kao župni vikar u župi Sv. Obitelji, Osijek – Jug II gdje sam bio do ljetos. 22.8.2017. stigao sam u našu župu.