Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

DOGAĐANJA U ŽUPI

IMENA POKOJNIKA KOJI SU PREMINULI U RAZDOBLJU OD SVIH SVETIH 2015. DO SVIH SVETIH 2016.

Hitova: 1055
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
BROJ IME I PREZIME DATUM SMRTI STAROST
 1. MARA NIKIĆ 09.11.2015 90
 2. JELICA ŠKUTIN 15.11.2015 60
 3. MARIJA KOMES 17.11.2015 87
 4. IVANA JUG 18.11.2015 31
 5. MILIVOJ KOVAČIĆ 05.12.2015 88
 6. STJEPAN GLOBLEK 06.12.2015 80
 7. ĐURĐICA ŠTEFANEK 09.12.2015 70
 8. IVANKA FORKO 11.12.2015 69
 9. KATICA MEĐIMOREC 16.12.2015 85
 10. BRANKO KOLARIĆ 18.12.2015 59
 11. VJEKOSLAVA BRANKOV 24.12.2015 75
 12. SPOMENKA ERDELJAC 28.12.2015 57
 13. ADAM MRKONJIĆ 02.01.2016 96
 14. ANKA BISTROVIĆ 09.01.2016 83
 15. MILKA PREMUŽIĆ 16.01.2016 88
 16. MARIJA BAREZA 19.01.2016 67
 17. BERISLAVA KOMAR 24.01.2016 79
 18. GJURGJICA POGARČIĆ 26.01.2016 88
 19. ANTUN VUDRAG 12.02.2016 74
 20. VJEKOSLAV SLUKIĆ 23.02.2016 81
 21. IVAN BORŠČAK 04.03.2016 80
 22. DRAGICA VUČAK 14.03.2016 81
 23. MARIJA ĐELEKOVČAN 15.03.2016 90
 24. DRAGICA JURENEC 20.03.2016 77
 25. MARIJANA BRKIĆ 24.03.2016 87
 26. JOSIP ŠESTAK 25.03.2016 72
 27. JOSIP DINHOF 28.03.2016 70
 28. MARIJA MARTINJAK 01.04.2016 76
 29. JASMINKA BERTA 02.04.2016 44
 30. MIRA JURIŠA 08.04.2016 72
 31. IVICA MEDVARIĆ 01.05.2016 70
 32. JUSTINA KARDAŠ 04.05.2016 93
 33. BOJAN ŽULIČEK 07.05.2016 41
 34. MARIJA GOLENJA 19.05.2016 84
 35. ZLATKO ŠPOLJARIĆ 26.05.2016 55
 36. ZDENKO KOVAČIĆ 29.05.2016 78
 37. ANA ŠANDROVČAN 02.06.2016 90
 38. MARTIN MILOŠ 02.06.2016 75
 39. MARIJA JAMBROVIĆ 05.06.2016 80
 40. NEDJELJKO KOMLJENOVIĆ 20.06.2016 84
 41. ANTE TOŠIĆ 29.06.2016 87
 42. MARIJA MARKOVIĆ - VUKIĆ 20.07.2016 91
 43. FRANJO HABEK 30.07.2016 60
 44. MARTIN LONČAREK 31.07.2016 77
 45. IVAN GERIĆ 10.08.2016 81
 46. MARIJA BRLEČIĆ 27.08.2016 79
 47. ŠTEFICA BIRČIĆ 27.08.2016 65
 48. ZDRAVKO VAJČNER 28.08.2016 62
 49. LJERKA ŠTEFANIĆ 21.09.2016 68
 50. STJEPAN JAKUPIĆ 24.09.2016 81
 51. MARIJA MARTINČIĆ 28.06.2016 92
 52. MARIJA MERIĆ 14.10.2016 82
 53. LUCIJA OSTRIŽ 20.10.2016 79