Krunica

Krunica

Godinu 2003  (A.D.2003),  Sveti  Otac  Papa  Ivan – Pavao  II,  nazvao je ”Godinom  krunice” proglašavajući  nova  otajstva  krunice: otajstva  svjetla te  tako  pozvao cijeli  kršćanski  katolički  puk  na  molitvu  krunice.   Između  ostalog  Sveti  Otac  Papa  je  naglasio: ” Krunica  je  moja …

Pročitajte višeKrunica