Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

FSR (OFS)

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 7.2.2017.:

Hitova: 771
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Na Skupštini je bilo 30-etak braće i sestara, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.
Skupština je počelo uvodnom molitvom.

•    Data je informacija o izvršenim posjetima nemočnima i planu posjeta za slijedeće razdoblje.
•    Na Skupštini je prezentiran prijedlog sa Vijeća FSR-a o  povečanju godišnjeg doprinosa za više razine sa 40kn na 50kn. Povećanje od 10 kn bi išlo u našu blagajnu za potrebe pokrivanja naših troškova (kapituli, seminari za učitelje formacije, pomoć potrebitima, pokrivanje troškova doprinosa za više razine za one koji ne mogu dati doprinos,....). Na Vijeću i na Skupštini nije bilo primjedbi na taj prijedlog, pa se smatra da je prihvaćen.
•    Sestre Andreja Femec i Marijana Kresonja su održale predavanje na temu Sveti Franjo – Molitva pred raspetim:

Svevišnji, slavni Bože,
Prosvjetli tamu moga srca
I podaj mi ispravnu vjeru,
sigurno ufanje i savršenu ljubav,
Smisao i spoznaju,
O Gospodine,
Da izvršim tvoju svetu
I istinsku volju.

Među molitvama koje su nam ostale od sv. Franje ova molitva nastala je u siječnju 1206. godine kada je sv. Franjo tragao za voljom Božjom. Pobožno se molio da vječni i istiniti Bog ravna njegov put i da nauči izvršavati njegovu volju. Poziv je to za sve nas da se preispitamo koliko mi sami dozvolimo Gospodinu da ravna naše putove i izvršavamo njegovu volju. Da li se naša volja očituje u provođenje zapravo njegove volje ali na „naš“ način onako kao mi smatramo da treba biti.
Otvara mnoga pitanja da li smo mi kao vjernici svjesni svega što je Isus pretrpio za nas kad je uzeo sve grijehe svijeta da bismo bili spašeni, odražava li se u našim očima pogled kakav je imao sveti Franjo, da bez obzira na težinu križa u svakodnevnom životu gledamo ga kao Kralja kraljeva, pobjednika nad grijehom i smrću , onog koji stoji uspravan.
Svevišnji slavni Bože gledam te raspetog i pitam se što ja mogu učiniti za tebe, kuda me šalješ Gospodine.
Sveti Franjo posebno naglašava „ispravnu“ vjeru, „sigurno“ ufanje i „savršenu“ ljubav, „smisao i spoznaju“. Bogoslovne kreposti koje su temelj kršćanskog života, neophodne za svakog tko želi slijediti Krista.
Osluškujmo uvijek što nam Isus želi reći, pozvani smo neumorno ga slijediti u svakodnevnom životu i bez prestanka mu zahvaljivati na svemu. Čekajući njegov odogovr baš poput sv. Franje, moleći pred križem, u šutnji.
•    Poslije izlaganja smo imali rad u grupama, vezano za temu predavanja.
•    Na kraju je priređena zakuska od onih koji su imali taj mjesec rođendan.