Prorok Ilija - 20. srpnja

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

sv. IlijaIlija na hebrejskom znači »Moj Bog je Jahve« i to predstavlja životni program toga neobičnog proroka. I prije Ilije mnogi proroci su se borili za čistoću vjere u Jahvu, Boga saveza, a protiv utjecaja tuđih bogova, no nitko tako dosljedno kao Ilija. Posebice se snažno doima njegova oštra i odlučna riječ upućena u Božje ime protiv kralja Ahaba, za koga je rečeno da je »činio u očima Jahvinim više zla od svih svojih prethodnika«. A vrhunac Ahabova zla bio je u tome što se počeo klanjati Baalu, bogu svoje poganske žene Izebele, što je Baalu sagradio hram i žrtvenik u Samariji te uz to podigao i Ašeru. Time je »razljutio Jahvu, Boga Izraelova, više od svih kraljeva izraelskih koji bijahu prije njega«.


Kriza vjere u Jahvu
U gornjim riječima već je ukratko skicirana povijesno-religiozna pozadina Ilijina poslanja u vrijeme kralja Ahaba i Ahazje. Bilo je to vrijeme duboke krize vjere u Jahvu i u tome svjetlu treba promatrati stvari koje nam se čine kao pretjerivanje: suša kojom Bog preko proroka udara kralja i njegovu zemlju ne bi li se obratili; to vrijedi i za velik broj pobijenih poganskih svećenika i sl. Tekstovi koje nalazimo u Prvoj knjizi o Kraljevima po svemu sudeći su dijelovi biografije koju su poslije Ilijine smrti pisali njegovi učenici. Vjerojatno zbog kraćenja tekstova prilikom njihova preuzimanja u tu knjigu ostali smo prikraćeni za podatke iz Ilijine mladosti. Posebno je neobično što nema ništa ni o njegovu pozivu za proroka. Unatoč svemu, pripovijedanje o Iliji ubraja se u najljepše stranice biblijske proze. Jezik je plastičan i jasan, a ritam pripovijedanja vrlo živahan i napet sve do dramatičnosti. Ono što je nedostajalo primjerice u opisu Davidova proroka Natana ili proroka Ahije ovdje je zastupljeno u velikoj mjeri. Pred nama je prorok Božji s gotovo nadljudskim crtama.
Korijeni krize vjere
Ako je Ilijina Tišba bila u istočnojordanskom kraju koji je tek David svojim osvajanjima pripojio Izraelu, može se činiti čudnim da se ondje vjera u Jahvu sačuvala čistijom nego u samom Izraelu. Ali baš to otkriva kako je utjecaj poganskih religija i njihovo miješanje s vjerom u Jahvu počelo puno prije, da bi u vrijeme Ahaba doživjelo vrhunac. Zahvaljujući vrlo upornoj i gotovo agresivnoj kraljici Izebeli u propagiranju kulta svoga boga Baala, taj kult je posebno uzeo maha na dvoru. No nije ostao bez utjecaja i na seosko stanovništvo koje je doduše još uvijek prinosilo žrtve Jahvi, ali je pod Jahvinim imenom zapravo štovalo Baala, boga plodnosti. Baalov kult imao je već i svoje proroke koji su ga širili u Izraelu, kako proizlazi iz Ilijinih riječi u susretu s kraljem Ahabom: »Kad Ahab ugleda Iliju, reče mu: 'Jesi li ti onaj koji upropašćuješ Izraela?' Ilija odgovori: 'Ne upropašćujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili Jahvu, a ti si sljedbenik Baala. Sada sakupi sav Izrael preda me na gori Karmelu i četiri stotine pedeset proroka Baalovih koji jedu za stolom Izebelinim«.
Jahve ili Baal?
Taj skup Iliji je poslužio da narodu postavi ključno pitanje: Tko je pravi Bog, Jahve ili Baal: »Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega«. Ilija želi stati na kraj daljnjem sinkretizmu u kojemu će Jahve i Baal egzistirati jedan uz drugoga. On narod podsjeća da je Jahve njegov jedini izbavitelj i zato samo njemu pripada štovanje. Sve drugo treba promatrati u svjetlu te alternative: Jahve ili Baal? I smrt Baalovih proroka nije čin provale Ilijina ljudskoga bijesa, već čin njegova posluha Mojsijevoj zapovijedi: »Tko bi prinosio žrtve kojemu kumiru - osim Jahvi jedinom - neka bude izručen prokletstvu, potpuno uništen«. Otprilike 200 godina poslije Ilije taj propis je još na snazi. No zašto Ilija nakon svega kreće na vrlo dug put od više od 400 kilometara prema svetom brdu Horebu (Sinaju)? Je li možda time htio razočarano reći kako je Izrael ostavio vjeru i Jahvu i zato traži susret s njime tamo gdje se nekoć objavio Mojsiju? Tomu u prilog govori i njegova razočaranost koja graniči s pomisli na samoubojstvo. Ipak, Jahvin je odgovor kako on još računa i sa svojim prorokom i njegovim narodom.