Lokacija:
Franjevačka 1
Koprivnica 48000
Tel:  048/642-160

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 3. 4. 2018.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna


Skupštini je prisustvovalo 20-estak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Nakon uvodne molitve, pjesmom Glory, glory aleluja započeli smo naše druženje. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (11.4. - FSR priprema klanjanje, 14.4. - Zelena čistka, čišćenje divljih odlagališta otpada, 14.4. - poslije večernje mise susret Frame i FSR-a, 28.4. - u Zagrebu na sv.Duhu nacionalni susret obitelji Frame i FSR-a, 5.5. - područno hodočašće FSR-a u Molve). Sestra Marija Dinić održala je predavanje na temu Izazov majčinstva:


• Bog koji je stvoritelj svega, izvor je majčinstva. Svako dijete ima svoje mjesto u Božjem srcu od vječnosti i u trenutku začeća ostvaruje se Stvoriteljev vječni san. U svom naumu, Božjem  planu,  neizmjerna Božja ljubav stvara novi život. Poput glinenih posuda oblikuje ženu - majku da bi i sama postala posuda za novi život. Savez žene i života je preduvjet majčinstva, a novi život je Božji dar. Žena sama, nije nositeljica života, jer joj je za stvaranje života potreban suprug i Bog. Žena novi život – nosi u sebi , prolazi kroz nju i dolazi na svijet. Dijete je ponajprije Božje, a majka kao sustvarateljica dobije ga na povjerenje, čuvanje, skrb i odgoj. Savez žene nerotkinje i života ostvaruje se prihvaćanjem križa neplodnosti i služenje životu na druge načine: posvojenjem, udomljivanjem, volontiranjem u domovima s djecom. Majčinstvo se živi, a život nosi sa sobom nebrojene i neslućene mogućnosti, ali i izazove i žrtve. U odgoju djeteta potrebno je surađivati s Bogom, kao izvorom snage, zahvaljujući mu na svim radostima i teškoćama tijekom odgoja. Odgoj je briga i strepnja, hoćemo li uspješno odgovoriti na Božji poziv, pa je potrebna pomoć u užoj i široj obitelji, kao i s drugim majkama, sakupljajući hrabrost  i upotpunjujući se. Sveto pismo, Iz 49,1 hrabri nas i govori o našem stvaranju kao Božjem naumu. Otac i majka pružaju ograničenu ljubav, a Bog ljubi božanskom bezuvjetnom ljubavlju. Majčinstvo daje ženi novu dimenziju života, novo gledanje i poimanje života. Mijenjaju se pogledi na život i javlja se nesebičnost i požrtvovanje, pa se može reći da se mijenjaju životni prioriteti. Teško možemo izmjeriti ljubav prema djeci, no kakva je tek Božja ljubav! U dlanove sam te svoje urezao.... Bogu je stalo do mene. Nikad me ne zaboravlja. Enciklika Ivana Pavla II govori o ženi kao nositeljici i promicateljici života: Poštuj život, svaki ljudski život, brani ga, voli ga i služi mu! Bog ženi po poslanju majčinstva daje veliko povjerenje. To je skrb oko rasta i razvoja djeteta. Ta stvaralačka moć dana od Boga, najbolje se ostvaruje u suradnji s njegovom Riječju koju on strpljivo sije u njeno srce. Majka je pozvana imati vremena, pozornosti, ljubavi prema Božjoj Riječi, prihvatiti je, te čuvati i oploditi je u svom životu.
Majka je stvorena da rod donosi, tako sve dublje spoznaje Boga i živi život. Majka treba učiniti sve što je u njenoj moći da sačuva Riječ u svom srcu, a da u vrijeme kušnje ne otpadne od Riječi ili da joj brige, bogatstvo ili naslade života uguše Riječ i da ona u njoj ostane besplodna. To je borba. U toj borbi Riječ Božja jest mač kojim majka vodi duhovni boj. Majka je pozvana biti sijač. Njeno sjeme je ljubav. Sigurnost da će to sjeme rasti jest sam Bog. Riječi i djela ljubavi imaju moć. Unatoč tlu koje može biti i kamenito, majke su pozvane nenametljivo i ustrajno sijati. Bog je taj koji će dati da sjeme proklije u samo njemu dano vrijeme. Ljubav, nježnost i briga majke oblikuju srce djeteta kako bi u svoje vrijeme donijele plod – čovjeka koji ljubi i sa zahvalnošću skrbi o svemu stvorenom.
Biti majka, kojeg li uzvišenog poziva! Biti majka, je veliko, odgovorno i zahtjevno služenje  Bogu.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 6. 2. 2018.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 30-estak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Nakon uvodne molitve, na početku skupštine uvedena je novost i pročitan je dio iz Pravila i generalnih konstitucija FSR-a. Obzirom da samostalno rjetko uzmemo u ruke ta Pravila, a smjernice iz Pravila nas određuju i obavezuju u našem franjevačkom životu, ovo je prilika da na skupštini ponovimo tako bitna načela. Dana je informacija o radu Frame i naglašena je iznimna zadaća FSR-a, za rad i razvoj Frame, kao i kasniji prirodni prelazak članova Frame u FSR. Također smo čuli kratko izvješće o stanju u obitelji iz Legrada, koju financijski pomažemo. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (13.2.- klanjanje animira FSR, 20.2.- pater Franjo za susret Frame i FSR-a ima duhovni nagovor, svakodnevno od 14.2. do 25.3. od 5:30 do 17:30 održava se molitvena inicijativa 40 dana za život ispred koprivničke Opće bolnice, FSR učestvuje u čitanju Križnog puta 28.2., 7.3. i 21.3.). Također je na listiću dana informacija o pastoralnom posjetu područnog ministra, područnog viječnika i područnog duhovnog asistenta u siječnju ove godine. Tom prilikom je duhovni nagovor naglasio koliko je zapravo odnos prema Bogu, odnos prema čovjeku i bližnjemu, a naročito taj odnos pokazati prema starijima i nemoćnima. Brat Ivan Mikor održao je predavanje na temu Obitelj i brak:

• To je srž Božjeg stvaranja. Obitelj i brak sam Bog je uzvisio na najvišu točku - kao jedan od sakramenata. Već u Knjizi postanka, Bog stvori Adama, te iz njegovog rebra, dakle iz već stvorenog muškarca, stvori Evu. Tako iz jedne osobe već na samom početku stvaranja, Bog stvori dvoje koje su u stvari JEDNO. Isus u Novom zavjetu to potvrđuje kada uzvisuje brak na prijestolje sakramenta. Tako u sakramentu braka dvije osobe, muškarac i žena postaju JEDNA OSOBA. Kako je moguće da jedan od najvećih Božjih darova čovjeku, sakrament ženidbe, ne zaslužuje kod mladih i starijih veće poštovanje? Možda nismo dovoljno svjesni tog Božanskog zahvata u našim brakovima, kada je ljubav i zajedništvo božanskih osoba ugrađena u temelj ljudskog postojanja i života. Možemo li zamisliti da smo u trenutku sklapanja crkvenog kršćanskog braka sa svojim mužem ili ženom postali jedno tijelo, spojeno Božjom ljubavi i milosrđem? Nažalost, mnogi stari a osobito mladi bračni parovi nisu svjesni veličine, dubine i snage Dara koji su primili. Olako prihvaćanje braka bez posvješćivanja odgovornosti prema primljenom Daru, često brakove osiromašuje ili ih vodi prema brodolomu. Muškarac i žena koji se vole, zrače ljubavnim božanskim sjajem, koji je tako prepoznatljiv. Takve osobe teže nečem višem, jer takav odnos je od Boga potaknut. Žele nekoga uz sebe cijeli život, poštivajuči ga i voleći ga cijeli život u dobru i u zlu. U taj trenutak dolazi Isus sav sretan i kaže, evo darujem vam po mojim svećenicima najljepši i najveći dar za vas oboje - od vas dvoje stvorit ću jedno, tako više nećete biti dvoje nego JEDNO TIJELO. Postoji li na ovome svijetu veći besplatni dar? Tko taj dar iskreno, svjesno želi i prihvaća, tome se otvara cijeli svemiri i čovjek iskusi rajske stvari već na ovom svijetu. Osobe koje svjesno ne spoznaju dar koji im je Bog besplatno dao kao sakrament braka, jure u propast. Bog je uvijek spreman, čeka i njega nikada ne možete iznenaditi. Bez obzira imate li samo jedan mjesec bračnog staža ili pedeset godina staža, onog trenutka kada odlučite promijeniti svoj pogled na brak, zatražite Isusa da vam u vašem srcu istinski daruje milost otvorenosti vašeg srca, da prihvatite činjenicu da ste vi i vaš bračni partner JEDNO TIJELO. Promjene će biti vidljive, jer veliko je Božje milosrđe.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 7.2.2017.:

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na Skupštini je bilo 30-etak braće i sestara, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.
Skupština je počelo uvodnom molitvom.

•    Data je informacija o izvršenim posjetima nemočnima i planu posjeta za slijedeće razdoblje.
•    Na Skupštini je prezentiran prijedlog sa Vijeća FSR-a o  povečanju godišnjeg doprinosa za više razine sa 40kn na 50kn. Povećanje od 10 kn bi išlo u našu blagajnu za potrebe pokrivanja naših troškova (kapituli, seminari za učitelje formacije, pomoć potrebitima, pokrivanje troškova doprinosa za više razine za one koji ne mogu dati doprinos,....). Na Vijeću i na Skupštini nije bilo primjedbi na taj prijedlog, pa se smatra da je prihvaćen.
•    Sestre Andreja Femec i Marijana Kresonja su održale predavanje na temu Sveti Franjo – Molitva pred raspetim:

Svevišnji, slavni Bože,
Prosvjetli tamu moga srca
I podaj mi ispravnu vjeru,
sigurno ufanje i savršenu ljubav,
Smisao i spoznaju,
O Gospodine,
Da izvršim tvoju svetu
I istinsku volju.

Među molitvama koje su nam ostale od sv. Franje ova molitva nastala je u siječnju 1206. godine kada je sv. Franjo tragao za voljom Božjom. Pobožno se molio da vječni i istiniti Bog ravna njegov put i da nauči izvršavati njegovu volju. Poziv je to za sve nas da se preispitamo koliko mi sami dozvolimo Gospodinu da ravna naše putove i izvršavamo njegovu volju. Da li se naša volja očituje u provođenje zapravo njegove volje ali na „naš“ način onako kao mi smatramo da treba biti.
Otvara mnoga pitanja da li smo mi kao vjernici svjesni svega što je Isus pretrpio za nas kad je uzeo sve grijehe svijeta da bismo bili spašeni, odražava li se u našim očima pogled kakav je imao sveti Franjo, da bez obzira na težinu križa u svakodnevnom životu gledamo ga kao Kralja kraljeva, pobjednika nad grijehom i smrću , onog koji stoji uspravan.
Svevišnji slavni Bože gledam te raspetog i pitam se što ja mogu učiniti za tebe, kuda me šalješ Gospodine.
Sveti Franjo posebno naglašava „ispravnu“ vjeru, „sigurno“ ufanje i „savršenu“ ljubav, „smisao i spoznaju“. Bogoslovne kreposti koje su temelj kršćanskog života, neophodne za svakog tko želi slijediti Krista.
Osluškujmo uvijek što nam Isus želi reći, pozvani smo neumorno ga slijediti u svakodnevnom životu i bez prestanka mu zahvaljivati na svemu. Čekajući njegov odogovr baš poput sv. Franje, moleći pred križem, u šutnji.
•    Poslije izlaganja smo imali rad u grupama, vezano za temu predavanja.
•    Na kraju je priređena zakuska od onih koji su imali taj mjesec rođendan.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 5.12.2017.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 15-estak braće i sestara. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (13.12.- klanjanje animira FSR, 16.12.- pater Franjo za Framu i FSR ima predavanje o 10 Božjih zapovijedi, 19.12.- poslije večernje Mise neformalni susret Frame i FSR-a, 28.12.- nastup zbora FSR-a u gradskom parku na Koprivničkoj bajci, 16.1.18.- poslije večernje Mise duhovni nagovor pater Franjo, 6.2.18.- slijedeća Skupština FSR-a), te su dana dodatna pojašnjenja. Nastavljamo sa financijskom pomoći jednoj šesteročlanoj obitelji iz Legrada, koja je u potrebi.

 

skupstina(1).jpg skupstina(2).jpg skupstina(3).jpg skupstina(4).jpg skupstina(5).jpg skupstina(6).jpg

 

 

 

 

 

 

 

Brat Marko Bunić pročitao je uz pomoć ostalih prisutnih, pjesmu sv.Franje, Pjesmu stvorova. Ta pjesma koja slavi Gospodina, poslužila je kao uvod i podloga za rad u grupama:

PJESMA STVOROVA - sv. Franjo Asiški

Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri,
tvoja je hvala i slava i čast
i blagoslov svaki.
Tebi to jedinom pripada,
dok čovjek nijedan dostojan nije
ni da ti sveto spominje ime.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
sa svim stvorenjima svojim,
napose s bratom, gospodinom Suncem:
od njega nam dolazi dan
i svojim nas zrakama grije.
Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno,
slika je, Svevišnji, tvoga božanskoga sjaja.
Hvalite i blagoslivljajte
Gospodina moga,
zahvaljujte njemu, služite njemu svi
u poniznosti velikoj.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našem Mjesecu i sestrama Zvijezdama.
Njih si sjajne i drage i lijepe
po nebu prosuo svojem.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našem Vjetru,
po Zraku, Oblaku, po jasnoj Vedrini,
i po svakom vremenu tvojem,
kojim uzdržavaš stvorove svoje.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestrici Vodi,
ona je korisna, ponizna, draga i čista.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našem Ognju, koji nam tamnu rasvjetljuje noć.
On je lijep i ugodan, silan i jak.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestri i majci nam Zemlji.
Ona nas hrani i nosi, slatk enam plodove,
cvijeće šareno i bilje donosi.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje
i podnose rado bijede života;
blaženi koji sve podnose s mirom,
jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestri nam tjelesnoj smrti,
kojoj nijedan smrtnik umaći neće.
Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu;
a blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj,
jer druga im smrt nauditi neće.

Pitanja su imala za cilj zbližavanje u zajedništvu, pa smo počeli sa jednostavnim pitanje: Kako si, što ima novoga kod tebe?, a nastavili smo:
• Gledam li sve stvorove kao djelo Božje? Jesu li mi dosada bili poznati duboki teološki razlozi zbog kojih je Franjo poštovao sva stvorenja?
• Za Boga kažemo da je Gospodin, Ljubav, Život, Stvoritelj, Darovatelj, Dobročinitelj. Kojom od ovih riječi ili nekom drugom se najradije služimo kada govorimo o Bogu? Zašto?
• Na čemu sam zahvalan Gospodinu? Čime mu služim? Čemu se radujem od Gospodina? Jesam li ponizan i poučljiv od Njega?

Radom u dvije grupe, jedni smo druge darivali odgovorima, pažnjom i ljubavlju. Hvala ti sveti Franjo na tvojem duhovnom vodstvu i tvojem svjedočanstvu snage Evanđelja.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 10.1.2017.:

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na skupštini je prisustvovao 18 braće i sestara, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.

•    Skupština je počela uvodnom molitvom.
•    Dana je informacija o nastupu pjevačkog zbora FSR-a, koji je uspješno nastupio poslije Božića, na nastupu u gradu sa prigodnim  

     božićnim pjesmama.

•    Sugerirano je da se pozove bližnjega na ručak, da osjeti toplinu doma i otvoreno franjevačko srce.
•    Zahvaljeno je svima koji su dali financijski doprinos za potrebite u 2016.
•    Na početku svake godine se počinje skupljati godišnji doprinos za više razine FSR-a, a ta financijska sredstva se koriste za širenje Božje

riječi i franjevačke duhovnosti, onima u svijetu koje treba dotaknuti svjetlo Spasitelja.

•    Sestre Vesna Bunić i Margareta Gmajnić su održale predavanje na temu Uvod u molitve sv.Franje:

o    Spisi sv.Franje dijele se na Hvale i molitve, Pisma i Pravila i opomene. Zašto uopće Franjo piše?! Piše Pravila kako bi braća

imala pisanu normu za život u bratstvu, a ujedno neophodna za dobivanje potvrde reda od Crkve. Nadalje piše Pisma, jer mu se pisana riječ čini korisnim i često neophodnim instrumentom za naviještanje Riječi i za vezu sa braćom. Znamo za brižljivu suzdržanost kojom je Franjo uvijek čuvao 'tajne' svoga razmatranja: Blago sluzi koji tajne Gospodnje pohranjuje u svom srcu (Opom 28, 3), no on to mijenja pod utjecajem Isusovih riječi : Riječi koje si mi dao njima predadoh (Iv 17, 8). Franjo spoznaje da svaka molitva koja postaje riječ (pisana ili izgovorena) jest zapravo Dobro koje dolazi od Gospodina i koje treba podijeliti s braćom. Tako 'pisati' za Franju znači staviti u pokret spasiteljsku snagu Riječi. Raspoređujući kronološki Spise sv. Franje, otkriva se da je i prvi i zadnji njihov spis molitva. Prva je Molitva pred Raspetim (1206.), iz vremena kada je Franjo u potrazi za Božjim putom, a zadnja je Pjesma brata Sunca (1226.) kojoj je dodao zadnju strofu o 'sestri našoj tjelesnoj Smrti'. Franjo je postao molitva, tako sveca snažno  definira Toma Čelanski. Nije se samo činilo kao da svim svojim bićem moli, nego kao da se sav pretvorio u molitvu. Tako je njegova duša od gorljivosti kipjela i bila izoštrena, posvema se rastopila i već je boravila u najvišim krajevima kraljevstva nebeskoga (2 Čel 95). Kolike je noći probdio moleći u šumama preplavljen divnom slatkoćom, uzbuđenjem prepunim osjećaja, sa najsvečanijim oduševljenjem! Mnogo puta su ga braća našla kako je bio uzdignut iznad zemlje ili je bio okružen svjetlom ili je pak bio licem okrenut prema zemlji, raširenih ruku u obliku križa. Ni disanjem ni pokretima nije pokazivao da je živ (2 Čel 178). Molitve sv.Franje nam najviše od svih ostalih Spisa otkrivaju njegovu svetost, pobožnost i pokazuju njegovu duhovnost; način kako staje pred Boga, kako ga hvali, kako mu zahvaljuje, kako ga blagoslivlja. Njegov primjer, kao predanog molitelja neka nam bude nadahnuće i poticaj za rast u ljubavi prema milosrdnom Gospodinu.

•    Poslije izlaganja smo imali rad u grupama, vezano za temu predavanja.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 7.11.2017.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, kao i naš duhovnik pater Franjo, koji je početnom molitvom otvorio skupštinu. Podijeljeni su informativni lističi (godišnje klanjanje-16.11., šestero braće i sestara polažu trajne i privremene zavjete za FSR-17.11., FSR predvodi klanjanje-29.11., prisniji odnos FSR-a i Frame), te su dana dodatna pojašnjenja. Također, data je informacija o molitvenoj inicijativi '40 dana za život', koju je naše bratstvo svesrdno prigrlilo u organizaciji i kao molitelji pred bolnicom u molitvenoj inicijativi. Obzirom na proljetni početak, sad u jesen ostvarili smo 12 satnu dnevnu molitvu cijeli tjedan, zahvaljujući vidnom proširenju molitelja iz raznih župa.
Brat Dejan Dinić pročitao je uz pomoć ostalih prisutnih, pismo sv.Franje, koje je napisao na Verni nakon što je dobio rane. Sa jedne strane napisao je Pohvale Bogu, a s druge bratu Leonu. Hvalospjev Bogu poslužilo je kao uvod i podloga u radu po grupama:

Hvala Bogu višnjemu

Ti si svet, jedini Gospodin Bog, koji čudesa činiš.
Ti si jak, Ti si velik, Ti si svevišnji,
Ti si svemoguć, Ti, Oče sveti, kralj neba i zemlje.
Ti si trojstven i jedan Gospodin, Bog nad bogovima,
Ti si dobro, sve dobro, najviše dobro,
Gospodin Bog živi i istiniti.
Ti si ljubav, milosrđe,
Ti si mudrost, Ti si poniznost, Ti si strpljenje,
Ti si ljepota, Ti si sigurnost, Ti si spokoj.
Ti si radost i veselje, Ti si nada naša,
Ti si prava i umjerenost,
Ti si sve, bogatstvo naše dovoljno.
Ti si lijepost, Ti si blagost,
Ti si zaštitnik, Ti si čuvar i branitelj,
Ti si snaga, Ti si utočište.
Ti si naša nada, Ti si naša vjera,
Ti si naša dobrota.
Ti si naša slast,
Ti si život naš vječni,
Veliki čudesan Gospodin,
Bog svemogući, milosrdni Spasitelj.

Ovo pismo sv.Franje puno divljenja i zahvale dragome Bogu, uvelo nas je u razmatranje poruka koje zrače iz ovog pisma, a pitanja su dodatno pojačala naša razmišljanja o našem pozivu kao franjevaca:

1. Što je za mene križ u životu?
2. Što mene krijepi, kada sam u kušnjama i teškim trenucima?
3. Franjo kaže za Boga:'Ti si dobro, svako dobro, vrhovno dobro', a što ti kažeš? Zašto?
4. Franjo kaže za Boga:'Ti si sigurnost, ti si spokojstvo', a što ti kažeš? Zašto?
5. Franjo kaže za Boga:'Ti si radost, ti si veselje', a što ti kažeš? Zašto?
Nakon rada u grupama, obogatili smo jedni druge našim odgovorima i razmišljanjima.

Zbor FSR-a

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Gospodine, cijelu godinu smo sa Tobom, a Ti svjedočiš da te pokušavamo slijediti. U ovo vrijeme kada slavimo Tvoje zemaljsko rođenje i utjelovljenje,  posebno Te nosimo u srcu i snažno osjećamo svečanost ovih blagdanskih dana. Radost koju mi franjevci pripadnici FSR-a nosimo u srcu, ove smo godine željeli podijeliti sa našim sugrađanima. Tako smo formirali zbor FSR-a, da bi učestvovali na manifestaciji Koprivnička bajka, koju je organizirao Grad Koprivnica. U kratko vrijeme smo uvježbali šest uglavnom božičnih pjesama. Nastupom u Gradskom parku 28.12.2016. nas 15-estak smo završili  blagoslovljeno zajedništvo, družeći se uz malog Isusa. Naglasak je bio da našu radost prenesemo našim slušateljima, poručujući im da slavimo rođenje našeg spasitelja i otkupitelja. Hvala Gospodinu što nas je okupio i nadahnuo, također hvala svima na spremnosti da ostvarimo slavljenje Gospodina kroz pjesmu, svjedočeći u javnosti našu vjeru.

Kratko izvješće sa skupštine 4. 10. 2017.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Crkva slavi svetog Franju Asiškog 4.listopada, kao spomendan na tog redovnika i sveca, koji je osnovao tri franjevačka reda: Mala braća, Klarise i Treći red (Franjevački svjetovni red). U okviru obilježavanja spomendana fra Franjo Jesenović je vodio trodnevnicu uoči samog spomendana, naglašavajući koliko je sv.Franjo bio zadivljen Gospodinom, koliko je živeći Evanđelje obnovio Crkvu i dao velike duhovne poticaje za generacije franjevaca, dotičući sve segmente društvenog života. Naše mjesno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda, posebno je obilježilo taj dan svečanom skupštinom u samostanskoj dvorani, gdje smo u pjesmi i veselju u prigodnoj zakuski slavili našeg duhovnog oca. Na samom početku pomolili smo se zajedno Duhu Svetom da nas vodi i pomaže nam u duhovnim vježbama na koje smo se, nas dvadesetak, odlučili.
Sveti Franjo je odisao jednostavnošću, snagom Evanđelja, razdraganošću i ljubavi prema svemu što je Kristovo, izražavajući to u svojim molitvama i pjesmama:

Gospodine,
Učini me oruđem mira:
Gdje je mržnja, da donosim ljubav.
Gdje je uvreda, da donosim praštanje.
Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo.
Gdje je zabluda, da donosim istinu.
Gdje je sumnja, da donosim vjeru.
Gdje je očaj, da donosim nadu.
Gdje je tama, da donosim svjetlo.
Gdje je žalost, da donosim radost.

Gospodine,
daj da se ne brinem toliko
da budem utješen, nego da tješim;
da budem razumljen, nego da ja druge razumijem;
da budem ljubljen, nego da ja ljubim.
Jer, tko sebe daruje, taj se prima;
tko sebe zaboravlja, taj sebe nalazi;
tko prašta, bit će mu oprošteno;
tko sebi umire, taj se rađa za vječni život.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 6.12.2016.:

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na skupštini je prisustvovao 18 braće i sestara, te duhovni asistent fra Marijan Opitz.

•    Skupština je počela uvodnom molitvom
•    Navedeni su posjeti bolesnima i nemoćnima, te su planirani budući posjeti
•    Potrebni je angažman oko tekstova za božićne čestitke drugim bratstvima
•    Dana je inicijativa za osnivanje pjevačkog zbora FSR-a, koji bi nastupao poslije Božića, na nastupu u gradu sa prigodnim

božićnim pjesmama. Dogovoreno je regrutiranje u zbor i prvi sastanak zbora poslije sv.mise 12.12.16.

•    Brat Dejan Dinić nam je održao predavanje na temu KristFranjina ocentričnost :

Najveća zapovijed Mt 22,35-40:35a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 36"Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" 37A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38To je najveća i prva zapovijed. 39Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."

Oporuka našeg svetog oca Franje započinje riječima: “Ovako je Gospodin dao meni, bratu Franji, da počnem činiti pokoru. Isti je izraz ponovio sedam puta: “I Gospodin sam dovede me; Gospodin mi je objavio; .... Franjina je duhovnost u bitnom označena promatranjem Isusa Krista i njegove ljubavi prema nama. Ne možemo reći da poznajemo sv. Franju, ako ne znamo što je Isus za njega značio, kako je on o njemu razmišljao, kako mu se molio. Cijeli je Franjin život bio obilježen djelima i porukom Kristovom. Sv. Bonaventura je ovako pokušao sažeti značenje Krista u Franjinom životu: »Isus Krist raspeti je neprestano poput stručka smirne boravio na njegovu srcu. Po izvanrednom se žaru ljubavi želio u njega posvema preoblikovati.... Silan ga je osjećaj tako unosio u Krista, ali je i Ljubljeni isto tako uzvraćao njemu povjerljivom ljubavlju te se činilo kao da je sluga Božji pred sobom neprestano osjećao nazočnost samog Spasitelja.«
Ako želimo upoznati sv. Franju i upoznati Krista po njegovu primjeru, moramo se potpuno usmjeriti Kristu kao što je to učinio i on. Središnje mjesto koje Franjo daje Kristu u svome ponašanju, u svakome svom djelu i misli, čini njegovu duhovnost izrazito kristocentričnom. I za kraj o sv. Franji njegova molitva:” »Molim te, Gospodine, da umrem iz ljubavi prema tvojoj ljubavi kao što si se ti udostojao umrijeti iz ljubavi prema mojoj ljubavi.«

•    Poslije izlaganja imali smo rad u grupama, vezano za temu predavanja
•    Novčani prilog se sakupljao za potrebite, koji imaju tešku financijsku situaciju

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 5.9.2017.:

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Na ulazu u samostansku dvoranu 20-etak braće i sestara je dočekao novi duhovni asistent fra Franjo Jesenović, koji je dosad bio u službi župnika u Klanjcu. Skupštinu smo počeli uvodnom FSR-ovom molitvom patera Franje, nakon čega smo pjesmom 'Tvoja krv' slavili Gospodina.

Na Skupštini je podijeljen informativni listić i usmeno je obogaćen dodatnim objašnjenjima ministra Marka, kojemu se mogu javiti zainteresirani za časopis 'Brat Franjo'. Podijeljeni su promotivni materijali i dosta iscrpno je prikazana inicijativa '40 dana za život', kojoj se prije Uskrsa naše bratstvo priključilo u organizaciji i molitvi pred bolnicom. Cilj je spašavanja dječjih života, sa snažnim javnim svjedočenjem svoje vjere i izlaska iz crkava i samostana uz blagoslov Crkve i pape Franje, uz slogan 'Budi svjetlo i ljubav u svom gradu i spasi život tamo gdje živiš'. Apelira se da podržimo hvalevrijednu jesensku molitvenu inicijativu, koja traje od 27.9. do 5.11., pa se treba javite ministru. Također se mole oni koji bi 1.10. prije mise svjedočili o svojem pozivu u bratstvo i tako promovirali FSR, da se jave ministru. Informirani smo o pokretanju duhovne vježbe 'Hod s Marijom', a koje kreću od 5.10. i traju 10 dana i završavaju sa neformalnim susretom našeg bratstva, na kojem čemo se obogatiti našim iskustvima i svjedočenjima. Pozvani smo moliti za naše nemoćne i bolesne članove, te odvojiti vrijeme i posjetiti ih, kao potpora u teškoći.

Duhovni asistent pater Franjo je održao predavanje kao osvrt na završetak pisma sv.Franje kapitulu, kojem zbog bolesti nije mogao prisustvovati:
‘Svemogući, vječni, pravedni i milosrdni Bože, podaj da mi slabi, radi tebe vršimo ono što znamo da ti hoćeš i da uvijek hoćemo što se tebi sviđa; daj da iznutra očišćeni, iznutra prosvijetljeni i raspaljeni ognjem Duha Svetoga, uzmognemo slijediti stope tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista i da samo po tvojoj milosti dođemo k tebi, Svevišnji, koji u savršenom Trojstvu i jedinstvu živiš i kraljuješ i slavno vladaš, svemogući Bog, po sve vijeke vijekova. Amen.’
U tihom i nježnom osvrtu na ovaj odlomak i na život sv.Franje, pater Franjo je gotovo kao molitvom progovorio o zanesenosti sv.Franje Gospodinom i usmjerenjem svog života po Evanđelju. Sv.Franjo ističe veličinu Boga i potrebu da svoj život oplemenimo njegovom spasiteljskom snagom usmjerenom na našu ograničenost, krhkost i slabost. Izrazio je to pitanjem i odgovorom u istoj rečenici: Tko si ti, preslatki Bože! Tko sam ja, mali crvić! Sv.Franjo je nosio Isusa u srcu i želio se suobličiti sa Kristom u životu, ali i u smrti, zadobivši rane Kristove. Jesmo li svjesni svoje malenkosti i veličine Boga? Po sv.Franji pozvani smo na osobit način živjeti Evanđelje, dostojni franjevačkog poziva.
Sa dvije pjesme ‘Ispred lica Svevišnjeg’ i ‘Bože moj dopusti mi’ završili smo uranjanje u duhovnu dubinu sv.Franje. Skupština je okončana završnom molitvom uz Božji blagoslov.

Hodočašće i susret sa susjednim bratstvom FSR-a Molve

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Dana 23. listopada 2016., dvadesetak članova koprivničkog bratstva FSR-a, hodočastilo je u Molve gdje je ujedno bio zadnji dan velike devetnice Božanskom Milosrđu, koju su u Molvama molili, tijekom izvanredne godine milosrđa.  Nakon mise i klanjanja, uslijedio je susret sa sestrama molvarskog bratstva FSR-a, koji je prošao u radosti i pjesmi.