Franjevački svjetovni red – Ordo Franciscanus Saecularis (FSR-OFS):

 • SVETI FRANJO ASIŠKI

(1182.-1226.) je istinski živio Evanđelje u siromaštvu, poniznom predanju i pouzdanju u Boga, obilazeći i propovijedajući Radosnu vijest Božjemu puku

 • Osnovao je tri reda:
  1. osniva Red manje braće – Ordo fratrum minorum, klerički red (prvi red)
  1. osniva zajedno sa sv.Klarom žensku granu reda Klarise (drugi red)
  1. rađaju se prve ideje o FSRu, a 1221. napisano je prvo Pravilo FSRa (treći red)
 • Franjevački svjetovni red (FSR):
 • članovi FSRa su svjetovni franjevci
 • dužnost im je opsluživati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista,

slijedeći primjer sv. Franje

 • slijedeći Krista kao dar Očeve ljubavi, put je koji nas vodi k Ocu i daje nam istinu u

koju nas uvodi Duh Sveti, dajući nam život u izobilju, navještajući Krista životom i riječima

 • članovi FSRa:
 • se ispravno odnose prema zemaljskim dobrima, pojednostavljajući svoje

materijalne potrebe

 • u životu promiču pravednost u javnom životu u skladu sa svojom vjerom,

oslobođeni težnje za pohlepom posjedovanja i gospodarenja

 • u svojoj obitelji žive franjevačkim duhom mira, vjernosti i poštivanja života
 • su nositelji mira, koji treba neprestano izgrađivati dijalogom, upotrebljavajući

moć ljubavi i opraštanja

 • kao vjesnici veselja u svakoj prigodi drugima donose radost i nadu
 • rad smatraju darom sudjelujući tako u služenju ljudskoj zajednici
 • žive u mjesnim, područnim, nacionalnim i međunarodnim razinama bratstava,

poštivajući Pravilo i generalne konstitucije FSRa

 • Naša organizacija FSR-a:

Podijeljena je u skupine da bi aktivirali članstvo prema sklonostima i darovima, te da ostvarimo bogatstvo zajedništva, zatim da efikasnije ostvarujemo evanđeoski život po Pravilu FSR-a, nadalje da efikasnije planiramo i realiziramo zacrtane aktivnosti u FSR-u, te da imamo bujniji i plodonosniji život. Koordinatori pojedinih skupina su članovi Viječa FSR-a:

 • Franjin duh (zajednička molitva, klanjanje, sviranje) – Ivan Mikor

(098/249-289) i Ivan Tomić (097/7532-538)

 • Franjino srce (gradnja i očuvanje zajedništva FSRa, posjete bolesnima i

odsutnima)- Jasna Huzjak (099/5758-687)

 • Franjina usta (komunikacija unutar FSRa i sa okruženjem) -Neven Magdić

   (098/249-414)

 • Franjine ruke (potrebe unutar župe, pomoć potrebitima i pomoć kod

organizacije događanja) – Janja Ikić (095/530-0108)

 • Franjine noge (organizacija hodočašća) – Dejan Dinić (091/5850-063)
 • Osnovne informacije:
 • Mjesečna skupština FSR-a: 1. utorak u mjesecu nakon sv. mise
 • Susret FSR-a: 3. utorak u mjesecu nakon sv. mise
 • Kontakt osobe za novake:
 • Marko Bunić – ministar (091/5420-799), (marko.bunic@yahoo.com)
 • Dejan Dinić učitelj formacije (091/5850-063),(dejan.dinic@podravka.hr)