Klanjanje 25. 10. 2022.

Isus moj prijatelj

Klečim pred tobom Isuse, zagledana u ovaj komadić kruha, iza kojeg se sakriva tvoje lice, tvoj pogled upućen meni, meni koja sam ti se odazvala večeras jer sam umorna, opterećena, povrijeđena i moje je srce nemirno, a ti me zoveš DOĐI baš takva, dođi mi bliže…….dođi mi sa svim svojim slabostima, manama, grijesima, sa svojim bolestima. Dođi mi i ako si radosna. TU SAM. ZAR ME NE VIDIŠ? Tu sam pred tobom, onaj mali rođeni u Betlehemu, onaj dječak koji trčkara oko svoje majke i oca…dječak koji pomaže u stolarskoj radionici, tu sam onaj dvanaest godišnjak koji se na trenutak izgubio ocu i majci da bi propovijedao u sinagogi. Tu sam onaj koji se krstio na rijeci Jordanu, a moj vam Otac progovorio s nebesa: OVO JER SIN MOJ LJUBLJENI, u njemu mi je sva milina. Tu sam i onaj koji je ozdravljao bolesne i koji je prošao put kalvarije i na križu dao pribiti svoje ruke, da bi ti pokazao koliko te ljubim. Uskrsli sam hodao sa svojim učenicima, jeo rubu, razgovarao sa onom dvojicom na putu u Emaus. Sada sam tu pred tobom, u ovome kruhu i kapljici vina i u tebi po pričesti koju si primila. Hoćeš li me sresti u svome srcu? Hoćeš li me pustiti da uđem u tvoje srce, da ne stojim pred tvojim vratima? Pruži mi svoju ruku da te podignem. Smijem li hodati tvojim nogama, ljubiti tvojim srcem, govoriti tvojim jezikom? Pita tebe i mene Isus sada.

Da Isuse, svjesna sam da u to moje duhovno srce možeš uči samo ti i nitko drugi. Možeš jedino ti napraviti reda u njemu, izliječiti moje rane.  Kako ćeš mi donijeti mir, kako ćeš ga izliječiti  ako ti ne dozvolim da uđeš. Ne čekaj više pred mojim vratima, UĐI ISUSE…..Sada gledaj taj radostan susret tebe i živog Isusa u tebi i ispred tebe……Molim te Isuse, pričaj mi o Kraljevstvu Božjem, o kojem nam progovaraš ovih dana po apostolu Luki. Jesam li i ja to jedno zrno gorušice između 7,5 milijardi ljudi, koja trenutno hodam ovom tvojom zemljom? Pričaj mi što mi je činiti da rastem u tvome kraljevstvu, već na ovoj zemlji i da donosim tvoje plodove, da budem i ja tvoja krošnja u koju će se netko moći sakriti , naći tvoju utjehu i mir, radost, nadu i sigurnost. Što mi je činiti moj Isuse? Ja to želim, jer znam da je to jedini smisao mojega života, oplemeniti ovaj komadić zemlje, na koji si me stavio da živim i donosim tvojega roda. Pričaj mi Isuse….. Dijete moje, budi samo kao dijete. Nije važno koliko ti je godina. Dijete je ovisno o majci i ocu. Sjeti se često u toku dana, da ti je samo uroniti u moju prisutnost, u more mojega milosrđa. Samo tu ćeš crpiti snagu i sve što ti je potrebno da tvoj život urodi dobrim plodovima. DOĐI ČESTO NA SV MISU. Tu ćeš crpiti živu vodu, koja će zalijevati to zrno i danju i noću dok spavaš. Sjeti se biljke u vru. Kada si kraj nje i kada nisi, ona raste u mojemu Duhu i donosi ploda. Darovao sam ti i lijepu jesen. Pođi u prirodu. Dobio si oči i uši da gledaš, slušaš i dodiruješ moje Kraljevstvo. O moj Isuse, hvala ti za moje duhovne oči, da se mogu diviti tebi, svim tvojim stvorovima i svoj ljepoti koja me okružuje. Hvala ti ljubljeni Isuse, za sve što jesam i što imam.

Moj Isuse, na kraju ovog našeg susreta, osjećam se, kao da sam jedna od onih deset gubavaca, koja ti se vraća i želi zahvaliti. Ali znaš i onih devet koji čine jednu cjelinu, su moja braća. Izgubljeni su u ovome svijetu. Njih ti želim zagovarati pred tobom. Među njima su i neki iz moje obitelji, moji prijatelji, neprijatelji, ljudi na poslu. ……I njih ti želim donijeti ovdje do tvojih nogu. Oni vapiju za smislom života, za pravom Ljubavi, i mirom, a koji ne mogu u svijetu nači…..evo ti Isuse do tvojih nogu sve razdijeljene obitelji, djecu koja trpe, starce, nemoćne, bolesne na duši i tijelu…. Stavljam pred tebe svoju domovinu i države cijeloga svijeta, posebno one koje su u paklu rata….SMILUJ NAM  SE MILOSRDNI ISUSE. SVI SMO SAGRIJEŠILI. Ne dopusti da se ne obratimo već ovdje na zemlji, jer biti će nam kasno. Toliki nemaju prilike da im netko priča o tebi, da im reče da si živ, da si njihov jedini spas. Misionara je premalo. I njih i tvoje svećenike i čitavu tvoju crkvu i sve stanovnike cijeloga svijeta, u svome duhu sada donosim tebi. Položi svoje ruke na sve nas ovdje prisutne, na sve znane i neznane u mojemu srcu. URONI NAS I OKUPAJ U MORU SVOJEGA MILOSRĐA, KOJE NEPRESTANO TEĆE SA OLTARA PO ČITAVOME SVIJETU. AMEN