Krunica

Godinu 2003  (A.D.2003),  Sveti  Otac  Papa  Ivan – Pavao  II,  nazvao je ”Godinom  krunice” proglašavajući  nova  otajstva  krunice: otajstva  svjetla te  tako  pozvao cijeli  kršćanski  katolički  puk  na  molitvu  krunice.   Između  ostalog  Sveti  Otac  Papa  je  naglasio:

” Krunica  je  moja  najmilija  molitva !   Krunica  nas  smješta  u  živo  zajedništo  s  Isusom  po  srcu  Njegove  Majke.   Vi  ljubite  Isusovu  majku,  moleći  krunicu.   Potičem  Vas  da  ustrajete  u  toj  svojoj  pobožnosti  koja  Vas,  ako  je  ispravno  shvatite  i  živite, zasigurno, vodi  tome  da  sve  više  proničete u  otajstvo  Krista,  našeg  Spasitelja ” (Papa  Ivan – Pavao II)

Što je Krunica ?

Krunica  je  evanđeoska  molitva,  jer  iz  evanđelja  crpi  predmet  otajstava  i  poglavito  svoje  oblike.   Nadahnjuje   se  na  evanđelju  i  nudi  vjernicima  cijeli  misterij  Isusova  života  od  otajstva  začeća  Isusova,  preko  čudesa  i  propovijedanja,  pa  sve  do  njegove  smrti, uskrsnuća  i  uzašašća. 
Četverostruka  razdioba  krunice  na  radosna, žalosna, slavna  i  otajstva  svjetla  predstavlja  temeljni  nacrt  iskonskog  navještaja  vjere  i  ponovno  uprisutnjuje  Kristovo  otajstvo  u  svijetu, otajstvo  u  kojem  ga  je  ugledao  sv. Pavao  i  opisao  u  glasovitom  hvalospjevu  Poslanice  Filipljnima: poniženje, smrt,  uzvišenje (Fil 2,6 – 11).

Druga  bitna  sastavnica  krunice  je  razmatranje.  Po  svojoj  prirodi  molitva  krunice  zahtijeva  smireni  ritam  i  misaoni  element  kršćanske  meditacije, što  u  molitelja  pospješuje  razmatranje  otajstava  Gospodinova  života, kako  ih  je  moguće  spoznati  kroz  srce  One  koja  je  bila  najbliža  Gospodinu.   Zbog  toga,  molitva  krunice  je  u  najužoj  vezi  s  Marijom  Majkom  Isusovom  koja  je  bila  sjedinjena  s  Kristom  u  njegovu  spasiteljskom  poslanju.  Zato  je  molitva  krunice  istodobno  i  molitva  Mariji,  našoj  najboljoj  posrednici  i  zagovornici  kod  svoga  Sina, a  našega  Gospodina.

” Krunica  je  molitva  koju  na  poseban  način  molimo  zajedno  s  Marijom, baš  onako  kako  su  zajedno  s  njome  molili  apostoli  u  blagovalištu  ‘Posljednje  večere’  kada  su  se  pripravljali  na  primitak  Duha  Svetoga ”

(Papa  Ivan – Pavao  II)