Raspored čitača od 1. 5. do 7. 5. 2023.

Ponedjeljak  –  01. svibanj 2023.

Misa u 7:00

Marija Dinić

Misa u 18:30

1. Čitanje  –  Margareta Žinić  

    Psalam  –  Katarina Kopričanec

    Molitva vjernika  – vjernici

Utorak  – 02. svibanj 2023.

Misa u 7:00

Dubravka Emeršić

Misa  18:30

1. Čitanje  – Mirjana Mađerić

    Psalam  – Vesna Vinceković

    Molitva vjernika  – Vesna Vinceković

Srijeda  –  03. svibanj 2023.

Misa u 7:00

Marija Kušer

Misa u 18:30

1. Čitanje  –  Vesna Bunić

    Psalam  –  Renata Pintarec

    Molitva vjernika  – vjernici

Četvrtak – 04. svibanj 2023.

Misa u 7:00

Nada Jerkić

Misa u 18:30

1. Čitanje  –  Verica Ujlaki

    Psalam  – Margareta Žinić

    Molitva vjernika  – vjernici

Petak  –  05. svibanj 2023.

Misa u 7:00

Mirjana Sušilović

Misa  18:30

FRAMA

Subota  –  06. svibanj 2023.   

Misa u 7:00

Marija Dinić

Misa  18:30

Marijela Šokec

Nedjelja  – 07. svibanj 2023.

Misa u 7:00

1. Čitanje  –  Alen Lazar

    Psalam  –  Nada Jerkić

2. Čitanje  –  Dubravka Emeršić

    Molitva vjernika  – Marijela Šokec

Misa u 10:00 – Sv. potvrda

1. Čitanje  – Vesna Bunić

    Psalam  – pjeva se

2. Čitanje  – Mirjana Sušilović

Molitva vjernika  – Branko Oreški

Misa u 11:30

Nema mise!

Misa u 18:30

1. Čitanje  – Verica Ujlaki

    Psalam  –  Mirjana Mađerić

2. Čitanje  –  Ana Tot

Molitve vjernika – Mirjana Mađerić