Raspored čitača od 25. 3. do 31. 3. 2024.

Ponedjeljak – 25. ožujak 2024.
Misa u 7:00

 1. Čitanje – Nada Jerkić
  Psalam – Mirjana Sušilović
  Molitva vjernika – Mirjana Sušilović
  Misa u 18:30
 2. Čitanje – Margareta Žinić
  Psalam – Vesna Bunić
  Molitva vjernika – vjernici

Utorak 26. ožujak 2024.
Misa u 7:00
Dubravka Emeršić
Misa 18:30

 1. Čitanje – Mirjana Mađerić
  Psalam – Margareta Žinić
  Molitva vjernika – Mirjana Mađerić

Srijeda – 27. ožujak 2024.
Misa u 7:00
Marija Maletić
Misa u 18:30

 1. Čitanje – Renata Pintarec
  Psalam – Marijela Šokec
  Molitva vjernika – vjernici

Veliki četvrtak – 28. ožujak 2024..
Nema misnog slavlja u 7:00!

Obredi Velikog četvrtka u 18:30

 1. Čitanje – Nikola Terzić
  Psalam – pjeva se
 2. Čitanje – Katarina Kopričanec
  Molitva vjernika – Jelena Premec
  Gecemanska ura: Mirjana Sušilović, Lidija Kos
  Veliki petak – 29. ožujak 2024.
  Nema misnog slavlja u 7:00!
  Križni put u 10:00 – Čitači

Obredi Velikog petka u 18:30

 1. Čitanje – Branko Oreški
  Psalam – pjeva se
 2. Čitanje – Katarina Kopričanec
  Muka po Ivanu:
  Čitač: svećenik
  Isus: svećenik
  Petar, Kajfa, Pilat – Alen Lazar
  Sluškinja – Renata Pintarec
  Ostali – Renata i Alen zajedno
  Sveopće molitve Crkve – svećenik
  Meditacije za vrijeme ljubljenja Križa – Marija Maletić, Diana Tetec

Velika subota – 30. ožujak 2024.
Nema misnog slavlja u 7:00!
Blagoslov jela u 16:00.
Obredi velike subote u 19:30
Raspored će biti poslan naknadno!

Nedjelja – 31.ožujak 2024. – USKRS

Misa u 7:00

 1. Čitanje – Alen Lazar
  Psalam – Nada Jerkić
 2. Čitanje – Ozren Koluder
  Posljednica; Jelena Posavec
  Molitva vjernika – Margareta Žinić

Misa u 9:30

 1. Čitanje – Mirjana Sušilović
  Psalam – pjeva se
 2. Čitanje – Renata Pintarec
  Posljednica; pjeva se
  Molitva vjernika – Mirjana Sušilović

Misa u 11:30

 1. Čitanje – Marija Maletić
  Psalam – Diana Tetec
 2. Čitanje – Vesna Bunić
  Posljednica; pjeva se
  Molitva vjernika – krizmanici – ako ih ne bude Marija Maletić

Misa u 18:30

 1. Čitanje – Mirjana Mađerić
  Psalam – Ana Tot
 2. Čitanje – Verica Ujlaki
  Posljednica; Verica Ujlaki

Molitve vjernika – Mirjana Mađerić Verica Ujlaki