Koliko dugo ostajemo u Čistilištu?

U Katekizmu Katoličke Crkve o čistilištu stoji:“Oni koji umru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti, iako su sigurni za svoje vječno spasenje, moraju se poslije smrti podvrgnuti čišćenju, kako bi postigli svetost nužnu za ulazak u nebesku radost.” (KKC 1030). Sveti Augustin nam tumači: “Vremenite kazne neki trpe u ovome životu, drugi nakon smrti, treći pak i sada i onda“ (O državi Božjoj XXI, 13, 16). Sveti biskup iz Hipona ovo razlikovanje temelji na tome što neki zadovolje za svoje vremenite kazne u potpunosti u ovome životu, drugi nimalo, a treći djelomično. Budući da čovjek već od časa smrti, u posebnom sudu može primiti vječnu nagradu i neposredno ući u nebesko blažen- stvo (usp. KKC 1022), valja ovo „danas“ iz Isusovih usta uzeti sasvim ozbiljno. Osobito se tome možemo nadati ako se, kao što si u svome pitanju pretpostavio, „iskreno kajemo i čvrsto vjerujemo u Boga“, te donosimo i „plodove dostojne obraćenja“ (Lk 3,8). U slučaju „dobrog razbojnika“, po tradiciji zvanog sv. Dizma, previđa jedna važna stvar kada se na njegovu primjeru zaključuje o brzom i lakom dolasku u Nebo. To je činjenica da je on na križu trpio vrlo tešku vremenitu kaznu i umro u najstrašnijim mukama.

iz knjige don Damir odgovara(don Damir Stojić)