Sveta pričest (i spirala)

Zanima me da li, ako imam ugrađenu spiralu, smijem ili ne na Svetu pričest, i zanima me da li je imati spiralu smrtni grijeh? Glavni problem sa spiralom sastoji se u tome što ona nije samo kontraceptivno sredstvo već i abortivno sredstvo. Ona djeluje na dva načina – prvo, otežava kretanje spermija do jajne stanice, a drugo – onemogućuje već oplođenoj jajnoj stanici da se ugnijezdi na zidu maternice. Iako se vrlo često može čuti da je spirala samo kontracepcijsko sredstvo, to nije istina. S obzirom da Katolička Crkva vjeruje da ljudski život nastaje u trenutku začeća, sprječavanje jajne stanice da nastavi svoj razvoj u maternici zapravo je abortus učinjen u početnoj fazi. To tvrdi i papinski dokument Evangelium Vitae, enciklika o vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života, u 13. članku. Dakle, zbog toga što spirala zapravo uništava ljudski život u njegovoj
ranoj fazi, njeno korištenje je vrlo težak grijeh. Prema kanonskom pravu sve osobe koje sudjeluju u abortusu samim tim činom padaju pod kaznu izopćenja koja im brani pristupanje sakramentima. To znači da nije moguće valjano pristupati ne samo pričesti, već ni ispovjedi sve dok se spirala ne ukloni iz organizma. Tek nakon toga je moguće je najprije uputiti molbu za skidanje kazne izopćenja i kada dobije oprost od te kazne, osoba može pristupiti ispovijedi, a nakon nje i pričesti.

iz knjige “don Damir odgovara”