Statistika za 2013. godinu

usporedba s godinom 2012.

 2013                         /           2012               

kršteni40kršteni43
muški24muški27
ženski15ženski16
zakoniti25zakoniti35
građanski zakoniti10građanski zakoniti3
nezakoniti5nezakoniti5
prva pričest45prva pričest57
krizmanika51krizmanika67
vjenčanih14vjenčanih13
umrlo41umrlo49
muških23muških22
žemskih18ženskih27
bez sakramenata22bez sakramenata32
pohod bolesnika155pohod bolesnika181
pričesti57760pričesti56680

usporedba s godinom 2012.

 2013                         /           2012               

kršteni40kršteni43
muški24muški27
ženski15ženski16
zakoniti25zakoniti35
građanski zakoniti10građanski zakoniti3
nezakoniti5nezakoniti5
prva pričest45prva pričest57
krizmanika51krizmanika67
vjenčanih14vjenčanih13
umrlo41umrlo49
muških23muških22
žemskih18ženskih27
bez sakramenata22bez sakramenata32
pohod bolesnika155pohod bolesnika181
pričesti57760pričesti56680