Što Crkva kaže o dijeti i tjelovježbi?

“Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti
život vječni”(Gal 6,8)
Tu nam Duh Sveti jasno daje do znanja da je briga za duh važnija od brige za tijelo. S druge
strane iz Knjige Postanka znamo da i čovjekovo tijelo ima udjela u dostojanstvu “slike
Božje” (Post 1,26), ali i to da je istočnim grijehom slomljeno gospodstvo duhovnih moći
nad tijelom. Božji je Sin uzeo tijelo da mu vrati izgubljeno dostojanstvo i da, izlijevajući
svoga Duha obnovi u čovjeku sklad koji je narušen.
Tijelo kao biblijski pojam označuje i čovjeka pod vidom njegove slabosti i grešnosti. U
kontekstu govora o dijeti i tjelovježbi težnje tijela bile bi ponajprije lijenost (”Lijenčinu
ubija želja njegova jer mu ruke bježe od posla”, Izr 21,25) i neumjerenost u jelu
(”Prekomjerno jelo donosi bolest”, Sir 37,30). Tome se pak suprotstavlja duh koji označava
čovjeka u njegovoj sličnosti i usklađenosti s Bogom.
Kada u svjetlu navedenoga promatramo dijetu i tjelovježbu vidimo da su one, ako se
ispravno shvate i primijene, na tragu borbe protiv grijehom nastala nesklada tijela ili
njegova sprječavanja. Stoga umjesna dijeta i tjelovježba zapravo predstavljajuhvalevrijedno sijanje u duh, pokušaj obnove i održavanja
gospodstva duhovnih moći duše nad tijelom. To održavanje svoga
tijela u redu, zdravlju i sposobnosti dio je kraljevske službe svakogkrštenika.
KKC 2288 Život i tjelesno zdravlje dragocjeni su Božji darovi.
Treba ih razumno njegovati, obazirući se na potrebe drugih i na
zajedničko dobro. Skrb za zdravlje građana zahtjeva društvenu
potporu kako bi se ostvarili uvjeti življenja koji omogućuje rast i
postizanje zrelosti: hrana i odjeća, stanovanje, zdravstvena skrb,
osnovno obrazovanje, rad, društveno osiguranje
KKC 2289 Premda ćudoredni nauk traži poštivanje tjelesnoga
života, ne čini od njega apsolutnu vrijednost. On se, dapače, protivi
novopoganskom shvaćanje koje promiče kult tijela kojemu bi
trebalo sve žrtvovati, uzdižući tjelesno savršenstvo i sportski
uspjeh kao neka božanstva. Zbog vrijednosnog razlikovanja što ga
stvara između jakih i slabih, takvo shvaćanje može dovesti od
izopačenog odnosa među ljudima.
(iz knjige Don Damir odgovora)