Svećenik odgovara

Postoje li grijesi koje svećenik ne može odriješiti?


U ispovijedi je bitan uvjet kajanje pokornika. Nijedan svećenik ne može odriješiti grijeh za
koji pokornik ne izražava iskreno kajanje te volju i želje da ga ubuduće ne čini. Zato
ispovjednici, primjerice, ne mogu odriješiti nekoga tko se rastao od bračnog druga i živi u
novoj životnoj zajednici s nekim drugim. Zašto – zato što takva osoba jasno daje do znanja
da živi u stalnom stanju grijeha (preljuba) i da od njega ne želi odustati niti se imalo trudi.
Postoji i poseban slučaj u kojima nije moguće podijeliti oprost. To se događa kada je osoba
udarena kanonskom kaznom izopćenja ili zabrane bogoslužja koja joj onda općenito brani
pristupati sakramentima. Dakle, da bi dobila oprost grijeha, takva osoba najprije mora
dobiti odrješenje od cenzure. To odrješenje redovito dijeli nadležni biskup i onaj kome on
to povjeri, a u smrtnoj opasnosti svaki svećenik može odriješiti od svih cenzura.
Osim toga, postoji i određeni broj vrlo teških slučajeva za koje je odrješenje od cenzure
pridržano Apostolskoj Stolici. Tu se radi o kaznama izopćenja u koje se upada samim
počinjenim činom (kazne latae sententiae). U kazne latae sententiae čije je odrješenje
pridržano Apostolskoj Stolici upada: 1. onaj tko baci posvećene čestice ili ih sa
svetogrdnom nakanom uzme ili drži, 2. onaj tko upotrijebi fizičku silu protiv pape, 3.
svećenik koji odriješi sukrivca u grijehu protiv 6. Božje zapovijedi, 4. biskup koji bez
papinskog naloga posveti nekoga za biskupa, kao i onaj koji to posvećenje primi, 5.
ispovjednik koji povrijedi ispovjedni pečat.
U svakodnevnom životu najčešći slučaj u kojem vjernik upada u kaznu izopćenja unaprijed
izrečenu je preko sudjelovanja u pobačaju. Kan. 1398 kaže: „Tko sudjeluje u vršenju
pobačaja, upada, ako dođe do učinka, u izopćenje unaprijed izrečeno.“ Dakle, osoba koja
je to počinila pobačaj ili u njemu sudjelovala, ne može ni pristupati sakramentima prije
nego dobije odrješenje od kazne. To odrješenje može se dodijeliti ako se osoba doista kaje, ako je odustala od činjenja kažnjivog djela i ako je spremna
nadoknaditi kaznu. Odrješenje redovito dijeli nadležni biskup ili
svećenik kome on to povjeri. To ne može činiti svaki svećenik.
Neki svećenici tu ovlast dobivaju po službi – to su kanonici
pokorničari u stolnim i zbornim crkvama.
U nadi da se tako težak slučaj nikad nikome ne dogodi, želim Vam
Božji blagoslov!
iz knjige don Damir odgovara