Župni listić br. 14 – Nedjelja Božjeg Milosrđa – godina B

VJERODOSTOJNO SVJEDOČENJE

Evanđelje:  Iv 20,19-31

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.

Riječ Gospodnja.

Ostala čitanja: Dj 4,32-35; 1 Iv 5,1-6;

Prvo čitanje na drugu nedjelju Uskrsa je dio iz Djela apostolskih, koje daje trenutačnu sliku o životu vjernika u Jeruzalemu. Saznajemo da među njima nije bilo nikoga koji bi patio od nestašice jer su imućniji pomo­gli siromašnije. To je i nama poruka da smo odgovorni za one koji u bilo čemu oskudijevaju: u duhovnom ili materijalnom pogledu.

U drugom čitanju sveti Ivan povezuje ljubav prema Bogu s ljubavlju prema ljudima. Ta ljubav ne sastoji se u tome da se raznježimo, već se oči­tuje u ispunjenju Božjih zakona. Božji zakoni i danas su na snazi.

U evanđelju se pojavljuje apostol Toma. Već smo nekako navikli da kada čujemo ovaj evanđeoski opis odmah pomislimo na »nevjernog Tomu« i jasno ga osuđujemo zbog toga što nije htio povjerovati. Među­tim Tomino sumnjičavo ponašanje može se protumačiti i na drugi način. Ako umjesto Tome promotrimo ponašanje drugih učenika, onda nam se i Toma pojavljuje u drugom svjetlu.

Ovdje se zapravo susrećemo s prvim neuspjehom Apostola u njiho­vom vlastitom krugu. Toma im ne vjeruje, iako su oni vidjeli Isusa. Dakle govore o činjenicama. Toma im ne vjeruje. Možemo zamisliti koliko su se Apostoli iznenadili, vjerojatno su Tomi to malo i zamjerili. Tri su godine zajedno proveli u društvu s Isusom, dobro su se poznavali, nisu imali tajni jedni od drugih a unatoč tomu Toma im ne vjeruje. Zašto im Toma ne vjeruje?

Pozadinu Tomina nevjerovanja mogli bismo tražiti u njegovom karakteru. Možda je bio sumnjičav tip, možda je bio previše razočaran zbog razvoja događaja, moguće je i to da je bio malo zavidan drugima što nije bio prisutan na prvom susretu s Isusom. Mogli bismo nabrajati razloge, ali nekako osjećamo da pravi razlog njegove nevjernosti nije bilo to, već slabo svjedočenje ostalih Apostola. Uskrsnuo je Gospodin — rekli su Tomi tako jednostavno kao da mu govore o dobrom ulovu riba. Tvrde da je Isus živ, ali se ne događa ništa. Gotovo da čujemo kako iz Tome izbija prigovor:»Tvrdite da je Isus uskrsnuo, ali zašto onda i dalje sjedite ovdje drhteći od straha, zašto ne idete velikim svećenicima Ani i Kajfi, ili Herodu i Pilatui njima priopćite ovu izvanrednu vijest? Zašto ne idete među narod i njima propovijedate o radosnoj vijesti? Isus je uskrsnuo, kažete vi, ali čega se onda bojite? Zašto se ta sjajna vijest ne očituje na vašem ponašanju i držanju? Govorite o najvećem događaju povijesti, ali istovremeno ovdje bespomoćno sjedite. Gospodo, kolege, vaše svjedočenje nije vjerodostojno vaše ponašanje nije u skladu s onim o čemu govorite. Ne vjerujem vam ne mogu vam vjerovati. Pokažite na djelu da govorite istinu.«

Tako nekako bismo mogli rekonstruirati pozadinu Tomine nevjernosti. Slika se naglo promijenila. Njegova nevjernost postaje razumljiva zbog slabog svjedočanstva ostalih.

Stanje, nažalost, ni danas nije drukčije. I mi se često žalimo da nam svijet ne vjeruje, optužujemo ljude da su nevjerni i ravnodušni, ali nemojmo kri­viti samo njih, moguće je da ni naše svjedočenje nije uvjerljivo.

Crkva ne samo da naviješta Evanđelje, već ga i živi. Zbog toga vjernici moraju biti prisutni u javnom životu, moraju računati da će ih se zbog nji­hove vjere i izrugati ili da će zbog toga biti diskriminirani. Sve je to doživio i Isus u svom ovozemaljskom životu.

Apostoli su kasnije, kada su primili Duha Svetoga, smjelo naviještali da je Isus uskrsnuo. Tada su već svojim životom svjedočili o onome o čemu su propovijedali. Dopustimo da i nas prožme radost vjere u Isusovo uskrsnuće koju onda možemo smjelo prenositi i drugima.

listicXVII_14