Statistika za 2014. godinu

Na staru godinu pročitali smo u crkvi župnu statistiku za 2014. koju možemo usporediti  s podacima od 2013. Posebno je zabrinjavajuće da većina naših župljana umire bez sakramenata. To je prvenstveno propust njihovih bližnjih koji ili ne mare ili se boje spomenuti teškim bolesnicima da se pozove svećenik.

20142013
Kršteni                            47Kršteni                        40
Muški                               29Muški                           24
Ženski                              18Ženski                          16
Zakoniti                            26Zakoniti                        25
Građanski zakoniti             12Građanski zakoniti         10
Nezakoniti                          9Nezakoniti                      5
Prva pričest                      46 Prva pričest                   45
Krizmanika                       50Krizmanika                    51
Vjančanih                         18Vjenčanih                      14
Umrlo                              47Umrlo                           41
Muških                             22Muških                          23
Ženskih                            25Ženskih                         18
Bez sakramenata              28Bez sakramenata            22
Pohod bolesnika              152Pohod bolesnika            155
Pričesti                       57860Pričesti                     57760