Župni listić br. 18 – 6. vazmena nedjelja – godina A

TRAJNA PRISUTNOST DUHA SVETOGA U NAŠEM ŽIVOTU

Evanđelje:  Iv 14,15-21

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Riječ Gospodnja.

Ostala čitanja: Dj 8,5-8.14-17; 1 Pt 3,15-18;

Prvo čitanje šeste uskrsne nedjelje odlomak je uzet iz Djela apostolskih koji kazuje kako je Duh Sveti sišao na vjernike grada Samarije i kako je veliko veselje bilo u tom gradu. Mi smo već primili Duha Svetoga i stoga se smijemo radovati.

U drugom čitanju sveti Petar nas potiče da hrabro odgovaramo na pi­tanje onih koji nas ispituju o temelju naše nade. Ovaj temelj je naša vjera u Isusa Krista, koga su doduše »po tijelu ubili, ali po duhu je uskrsnuo«, Zajednička poruka gore navedena dva čitanja je o postojanju novog kršćanskog života u Duhu Svetome. Ovome se priključuje evanđeoski odlomak u kojemu je Isus obećao Duha Svetoga.

»Neću Vas ostaviti siročad«. Prije nego što će se Isus oprostiti od svojih učenika, obećaje im Duha Svetoga. Promotrimo s koliko različitih imena Isus naziva Duha Svetoga: Tješitelj, Duh Pravednosti. Grčki naziv je međutim Parakleitos. Na mnogo načina su pokušali prevesti ovu riječ. Evo nekoliko prijedloga: odvjetnik, tješitelj, savjetnik, pomoćnik. Originalni grčki »Parakleitos« označava takvu osobu koja stoji pored štićenika. Duh Sveti je dakle taj koji uvijek stoji pored nas, koji nas podučava i upozorava na naše pogreške, koji nas hrabri i motivira kada postanemo nesigurni, koji nas bodri da se trudimo da ostvarimo najbolje, koji brani nas i naša prava kada nas pogodi nepravda.

Zašto imamo potrebu za Duhom Svetim? Zato jer Duh Sveti je Bog sedam darova. Njegovi darovi su: mudrost, razum, dobar savjet, duhovna snaga, znanje, blagost i bogobojaznost. Koliko li veliku potrebu za ovih sedam darova imaju roditelji i odgajatelji, zatim ljudi koji upravljaju drža­vom, ta svi imamo veliku potrebu za razumom i za mudrošću. Treba samo moliti Duha Svetoga i on će nam to dati. Zato je Isus obećao Duha Svetoga. Mi, međutim, živimo ne samo u obećanoj, nego u već dobivenoj sili Duha Svetoga. Za to postoje vidljivi znaci, samo trebamo ih znati primijetiti. Navedimo nekoliko najčešćih znakova prisutnosti Duha Svetoga.

Duh Sveti je Duh razuma. Razumijevanje Riječi Božjih djelo je Duha Svetoga. Duh Sveti nam pomaže u tome da razumijemo Božju riječ, ali je zato potrebno i čitati Sveto pismo. U Srednjem vijeku živjela je jedna sveta žena koja je napamet znala sve psalme. Bilo bi dobro ponovno otkriti ljepotu psalama jer svaki zrcali neko osnovno ljudsko iskustvo: zahvalnost molitvu, tjeskobu i radost, strah i sreću. Dobro je znati da kada čitamo Sveto pismo, nikada nismo sami, već je uvijek pored nas i Duh Sveti.

Duh Sveti je Duh našeg djetinjstva Božjeg. Sretni ispovijedamo da smo djeca Božja i da po snazi Duha Svetoga nazivamo Boga svojim Ocem. U Duhu Svetome molimo ili, ako zatreba, Duh Sveti moli u nama. Dobro je znati da kada molimo, nikada nismo sami, već je uvijek uz nas Duh Sveti.

Duh Sveti je Duh sloge. O prvim vjernicima su rekli da su bili jedno tijelo i jedan duh. To želimo za svaki brak i svaku obitelj. Trudimo se biti jedinstveni unutar svake zajednice, ali tamo gdje više ljudi živi zajedno, trvenja i neslaganja su gotovo neizbježni. Dobro je znati kada se trudimo ostvariti slogu, kada neslogu nastojimo izgladiti, tada nikada nismo sami, već je uvijek uz nas Duh Sveti.

Duh Sveti je Duh ustrajnosti i postojanosti. Napredovanje prema cilju ima svojih zamki. U svakom životu postoje iskušenja. Često se umorimo, ali ako se opet podignemo i ipak nastavimo, tada je dobro znati, da nikada nismo sami, već je uvijek uz nas i Duh Sveti.

Duh Sveti je Duh opraštanja. Poslije uskrsnuća Isus je dahnuo na svoje apostole i rekao im je da uzmu Duha Svetoga, i kome oproste grijehe, bit će im oprošteno. Dobro je znati da, kako kod pokajanja, tako i kod naše namjere da drugima oprostimo, nikada nismo sami, već je uvijek uz nas i Duh Sveti.

I tako bismo mogli nabrajati beskonačan niz svakodnevnih životnih prilika, ali je povratni motiv, refren uvijek isti: Isusove gotovo majčinski nježne riječi utjehe i ohrabrenja: »Ne bojte se, neću vas ostaviti siročad, nikada niste sami, uvijek i svugdje je uz vas, s vama i u vama Duh Sveti Tješitelj«.